BABOK

רשימת הנושאים

מה זה BABOK 

Business Analysis Body of Knowledge הינו סטנדרט  בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות .

(העיקרון דומה ל PMBOK  שהינו גוף הידע לעוסקים בניהול פרויקטים)

BABOK מציג את הידע שהצטבר בקהיליית מנתחי המערכות מאז 2005.  התקן מציג את הניסיון המקובל ביותר בתחום הניתוח.

התקן כולל:  6 תחומי ידע, 30 משימות, 50 טכניקות.

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080