top of page

פרק 13 - ניהול בעלי עניין

מבוא: ניהול בעלי העניין בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים לזיהוי האנשים, הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מהפרויקט,...

מנהל מוצר

מאמר: ניהול פרויקטים מול ניהול מוצר, מה יותר נכון לפרויקט שלי? מחבר: רונן פריימן קרא עוד מאמר: 7 דברים שלמדתי כמנהל מוצר בחברת סטארטאפ...

מחזור חיים של מערכות מידע

הסבר: מהו מחזור חיים של מערכת מידע מחזור חיים של מערכת מידע פירושו כל השלבים שעוברת מערכת מהרגע בו הוגדר הצורך בארגון ועד לסיום תפקידה....

ניהול משא ומתן

מדריך: סיכום קורס בניהול משא ומתן מרצה: ד"ר צפירה גרבלסקי קרא עוד מאמר: 5 כללי זהב לניהול משא ומתן מחברת: אורנה קופולביץ קרא עוד סרטון:...

ניהול ישיבות

מאמר: ארגון ישיבה אפקטיבית מחברת: אילנה ויימן קרא עוד מאמר: 7 תנאים לניהול ישיבה אפקטיבית מחברת: אילנה ויימן קרא עוד מאמר : 10 עקרונות...

פרק 8-ניהול האיכות

ניהול האיכות בפרויקט כולל את התהליכים והפעילויות של הארגון המבצע, שקובעים את מדיניות האיכות, את מטרותיה ואת תחומי האחריות ,זאת כדי...

פרק 7-תהליכי ניהול העלות

7.0 מבוא לניהול העלות ניהול עלויות בפרויקט כולל את כל התהליכים שבאמצעותם אומדים, מתקצבים,ומבקרים עלויות ושמאפשרים להשלים את הפרויקט...

פרק 6-תהליכי ניהול זמן

6.0 מבוא לניהול זמן ניהול זמן בפרויקט כולל את התהליכים הנחוצים כדי לנהל את השלמת הפרויקט בזמן ניהול הזמן בפרויקט עוסק בפיתוח לוח זמנים...

פרק 5 - ניהול התכולה

5.0 מבוא לתכולה ניהול תכולת הפרויקט מורכב מהתהליכים הנחוצים כדי להבטיח, שהפרויקט כולל את כל העבודה הנדרשת לשם השלמתו המוצלחת  ורק אותה.​...

הכנת מצגות

מאמר: 57 טיפים לבניית מצגת מחבר: אדי לבנטמן קרא עוד מאמר: חוק ה-10/20/30 לבניית מצגת מושלמת מחבר: רז בכר קרא עוד סרטון: איך לבנות מצגת...

Agile אתרים

Rothman consulting group Practical Agile

קבלת החלטות

מאמר: קבלת החלטות-מבוא מחברת: צביה זאבי קרא עוד מאמר: הטיות קוגניטיביות מחברת: יעל מהודר קרא עוד מאמר: רשימת ההטיות והטריגרים המשפיעים על...

מדע נתונים-יסודות

מאמר: מה זה Data Science קרא עוד מאמר: מדעי הנתונים ו BIG DATA מדע בהתהוות קרא עוד סרטון אנגלית: Demystifying Data Science

ניהול זמן

מאמר: שישה צעדים לניהול זמן אפקטיבי קרא עוד מאמר: ניהול זמן אפקטיבי ויעיל מחבר: תום ברנע קרא עוד מאמר: ניהול זמן – 4 טעויות ו-4 עקרונות...

יכולת הקשבה

מאמר: הקשבה פעילה רק מעטים מבין העוסקים בניתוח מערכות יודעים להיות "מקשיבים" טובים, ואלו הלוקים בהקשבה מחמיצים אין ספור הזדמנויות העולות...

מבוא ל PMBOK

מאמר: גוף הידע בניהול פרויקטים מחבר: אורנה קמין קרא עוד סרטון אנגלית:Project Management Introduction - Chapter 1: PMP & PMBOK

עקרונות Agile

מאמר: ערכי ה Agile מחבר: חי פורשר גישת ה-Agile הגיחה לאוויר העולם עם ניסוחו של ה-Agile Manifesto, מסמך המציג את עקרונות השיטה החדשה. הוגי...

Scrum

מדריך : עקרונות Scrum- המדריך הרשמי מתורגם לעברית קרא עוד מאמר על מה כל המהומה - מרעננים את הפיתוח: Agile, Scrum מחבר:יוגב טל קרא עוד...

bottom of page