top of page

טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

הסבר: ניהול קבועי המערכת על פי עקרון החוקים העסקיים יש לנהל את קבועי המערכת בטבלאות חיצוניות. האחריות לעדכון הטבלאות תהיה בידי מנהלן...

מושגי יסוד לחוקים עסקיים

מהו חוק עסקי כל עסק/ארגון מורכב מאוסף של תהליכים עסקיים בכל תהליך מתבצעות פעולות רגילות או ממוחשבות בכל פעולה מתקבלות החלטות על סמך...

טבלאות החלטה

טבלאות החלטה יסודות טבלת החלטה מאפשרת להגדיר חוקים מורכבים בצורה שיטתית, מובנת ללקוח, קלה לתחזוקה, קלה לתכנות וקלה לבדיקות. בניסוח חופשי...

אתרים לחוקים עסקיים

Business Rule Community Channel Advisor In Rule מנשר החוקים העסקיים #הגדרתתהליכים #חוקיםעסקיים

bottom of page