top of page

מושגי יסוד לניהול דרישות

הסבר: תהליך עסקי Business Process 1. אוסף של משימות ארגוניות המבוצעות בסדר מסוים, מתנהלות לפי כללים שקבע הארגון או תקנים הנהוגים בענף...

טכניקות לגילוי דרישות

מאמר: שיטות לאיסוף נתונים תהליך ניתוחה של המערכת הקיימת ואפיונה של המערכת החדשה מחייב את מנתח המערכות לרכוש ידע במספר רב של נושאים. צבירת...

חלופות לתיעוד דרישות

תבנית: דרישה מחשובית התנעת תהליך האפיון מבוצעת בדרך כלל על ידי קבלת דרישה מחשובית ממנהל אחראי מצורפת תבנית בסיסית להגדרת דרישה מחשובית....

סיפורי לקוח

מאמר: תיעוד בשיטת ה- User Story סיפורי לקוח לוכדים את הצרכים היחודיים של בעלי עניין ומאפשרים לצוותים להגדיר יכולות בעלות ערך לבעלי...

אבטחת איכות לדרישות

מאמר: התכונות של דרישות טובות קרא עוד-חלק א קרא עוד-חלק ב קרא עוד-חלק 3 רשימת תיוג: בדיקת הדרישות המטרות: סיוע לBA במהלך כתיבת הדרישות...

bottom of page