top of page

מחזור חיים של מערכות מידע

הסבר: מהו מחזור חיים של מערכת מידע מחזור חיים של מערכת מידע פירושו כל השלבים שעוברת מערכת מהרגע בו הוגדר הצורך בארגון ועד לסיום תפקידה....

מחזור חיים של מערכות מידע

הסבר: מהו מחזור חיים של מערכת מידע מחזור חיים של מערכת מידע פירושו כל השלבים שעוברת מערכת מהרגע בו הוגדר הצורך בארגון ועד לסיום תפקידה....

המקצוע: BA - Business Analyst

מה זה בכלל Business Analysis ויקיפדיה: מה זה ניתוח מערכות מידע קרא עוד מאמר: תפקידו של מנתח מערכות מחבר: איציק סיון מנתח מערכות עוסק...

המקצוע: BA - Business Analyst

מה זה בכלל Business Analysis ויקיפדיה: מה זה ניתוח מערכות מידע קרא עוד מאמר: תפקידו של מנתח מערכות מחבר: איציק סיון מנתח מערכות עוסק...

עקרונות כלליים

עקרון פארטו הסבר: עקרון פארטו 80/20 עיקרון פארטו או חוק פארטו הוא חוק שנקרא גם "חוק 80/20" ולפיו 20% מהפעולות שעושה אדם אחראיים ל-80%...

עקרונות כלליים

עקרון פארטו הסבר: עקרון פארטו 80/20 עיקרון פארטו או חוק פארטו הוא חוק שנקרא גם "חוק 80/20" ולפיו 20% מהפעולות שעושה אדם אחראיים ל-80%...

טכניקות לניהול תהליכי האפיון

מאמר: תכנון גישת הניתוח יש להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין הפרויקטים השונים...

טכניקות לניהול תהליכי האפיון

מאמר: תכנון גישת הניתוח יש להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין הפרויקטים השונים...

תהליך הייזום

הסבר: מהו תהליך הייזום שם כולל לאוסף הפעילויות המבוצעות החל מהעלאת הצורך וכלה במתן אישור פורמאלי על ידי ההנהלה להתחיל בתכנון הפרויקט...

תהליך הייזום

הסבר: מהו תהליך הייזום שם כולל לאוסף הפעילויות המבוצעות החל מהעלאת הצורך וכלה במתן אישור פורמאלי על ידי ההנהלה להתחיל בתכנון הפרויקט...

מסמך האפיון

מאמר: עקרונות נוהל מפתח מחבר: אשר יובל נוהל מפתח מגדיר עץ מסמכים שמורכב מ 5 פרקים ומתאים לכל סוגי המסמכים שנדרשים לאורך מחזור החיים קרא...

מסמך האפיון

מאמר: עקרונות נוהל מפתח מחבר: אשר יובל נוהל מפתח מגדיר עץ מסמכים שמורכב מ 5 פרקים ומתאים לכל סוגי המסמכים שנדרשים לאורך מחזור החיים קרא...

חקר ישימות

הסבר: מה זה RFI בקשה לקבלת מידע - Request for Information) RFI) מטרת הליך RFI היא איסוף מידע (מספקים או קבלנים) ביחס למגוון נושאים ובעיקר...

חקר ישימות

הסבר: מה זה RFI בקשה לקבלת מידע - Request for Information) RFI) מטרת הליך RFI היא איסוף מידע (מספקים או קבלנים) ביחס למגוון נושאים ובעיקר...

DevOps

מאמר: מה זה DevOPs בפיתוח תוכנה, DevOps היא תרבות ארגונית ומתודולוגיית עבודה אשר שמה דגש על שיתוף הפעולה והתקשורת בין מפתחי התוכנה לבין...

DevOps

מאמר: מה זה DevOPs בפיתוח תוכנה, DevOps היא תרבות ארגונית ומתודולוגיית עבודה אשר שמה דגש על שיתוף הפעולה והתקשורת בין מפתחי התוכנה לבין...

אתרים להיבטי ניהול

מנהיגים ברשת רשות התקשוב הממשלתי ניהול בגובה העיניים Project Times Project Manager BA Times Modern Analyst BA-Cube Mountain Goat Software

אתרים להיבטי ניהול

מנהיגים ברשת רשות התקשוב הממשלתי ניהול בגובה העיניים Project Times Project Manager BA Times Modern Analyst BA-Cube Mountain Goat Software

bottom of page