top of page

מבוא לבדיקות

מאמר: מה זה QA קרא עוד מצגת: ריכוז מושגי היסוד מחבר: איציק סיון הסבר קצר ל 36 מושגי היסוד של נושא הבדיקות קרא עוד מאמר: תפקידו של בודק...

מבוא לבדיקות

מאמר: מה זה QA קרא עוד מצגת: ריכוז מושגי היסוד מחבר: איציק סיון הסבר קצר ל 36 מושגי היסוד של נושא הבדיקות קרא עוד מאמר: תפקידו של בודק...

מבוא לבדיקות

מאמר: מה זה QA קרא עוד מצגת: ריכוז מושגי היסוד מחבר: איציק סיון הסבר קצר ל 36 מושגי היסוד של נושא הבדיקות קרא עוד מאמר: תפקידו של בודק...

תכנון בדיקות

הסבר: מהו מסמך לתכנון בדיקות: STP זהו מסמך שנכתב בתחילת הפרוייקט על ידי ראש צוות הבדיקות ובו מפורטים הנושאים הבאים:​ הגדרת מדיניות...

תכנון בדיקות

הסבר: מהו מסמך לתכנון בדיקות: STP זהו מסמך שנכתב בתחילת הפרוייקט על ידי ראש צוות הבדיקות ובו מפורטים הנושאים הבאים:​ הגדרת מדיניות...

סוגי בדיקות לא פונקציונאליות

מאמר אנגלית: Non-functional testing קרא עוד מאמר: בדיקות נגישות | Accessibility testing האינטרנט כחלק מהפן החופשי שלו והפתוח שלו אמור...

סוגי בדיקות לא פונקציונאליות

מאמר אנגלית: Non-functional testing קרא עוד מאמר: בדיקות נגישות | Accessibility testing האינטרנט כחלק מהפן החופשי שלו והפתוח שלו אמור...

רמות של בדיקות

ויקיפדיה: בדיקות יחידה בדיקות יחידה הן בדיקות ברמת יחידות המערכת הקטנות שמאמתות את פעילותן התקינה של היחידות. בדרך כלל הבדיקה מכסה את...

רמות של בדיקות

ויקיפדיה: בדיקות יחידה בדיקות יחידה הן בדיקות ברמת יחידות המערכת הקטנות שמאמתות את פעילותן התקינה של היחידות. בדרך כלל הבדיקה מכסה את...

טכניקות לביצוע בדיקות

הסבר: קופסא שחורה בדיקות קופסה שחורה (באנגלית Blackbox testing) על פי ארגון ה-ISTQB הן "בדיקות פונקציונאליות או לא פונקציונאליות המתבצעות...

טכניקות לביצוע בדיקות

הסבר: קופסא שחורה בדיקות קופסה שחורה (באנגלית Blackbox testing) על פי ארגון ה-ISTQB הן "בדיקות פונקציונאליות או לא פונקציונאליות המתבצעות...

אתרים QA

ארגון בינלאומי להסמכת בודקי תוכנה ארגון ישראלי להסמכת בודקי תוכנה - עברית ISTQB EXAM CERTIFICATION QA 101 - עברית הבודק - עברית QA ...

אתרי QA

ארגון בינלאומי להסמכת בודקי תוכנה ארגון ישראלי להסמכת בודקי תוכנה - עברית ISTQB EXAM CERTIFICATION QA 101 - עברית הבודק - עברית QA ...

bottom of page