top of page

ניהול משא ומתן

מדריך: סיכום קורס בניהול משא ומתן מרצה: ד"ר צפירה גרבלסקי קרא עוד מאמר: 5 כללי זהב לניהול משא ומתן מחברת: אורנה קופולביץ קרא עוד סרטון:...

ניהול ישיבות

מאמר: ארגון ישיבה אפקטיבית מחברת: אילנה ויימן קרא עוד מאמר: 7 תנאים לניהול ישיבה אפקטיבית מחברת: אילנה ויימן קרא עוד מאמר : 10 עקרונות...

הכנת מצגות

מאמר: 57 טיפים לבניית מצגת מחבר: אדי לבנטמן קרא עוד מאמר: חוק ה-10/20/30 לבניית מצגת מושלמת מחבר: רז בכר קרא עוד סרטון: איך לבנות מצגת...

קבלת החלטות

מאמר: קבלת החלטות-מבוא מחברת: צביה זאבי קרא עוד מאמר: הטיות קוגניטיביות מחברת: יעל מהודר קרא עוד מאמר: רשימת ההטיות והטריגרים המשפיעים על...

ניהול זמן

מאמר: שישה צעדים לניהול זמן אפקטיבי קרא עוד מאמר: ניהול זמן אפקטיבי ויעיל מחבר: תום ברנע קרא עוד מאמר: ניהול זמן – 4 טעויות ו-4 עקרונות...

יכולת הקשבה

מאמר: הקשבה פעילה רק מעטים מבין העוסקים בניתוח מערכות יודעים להיות "מקשיבים" טובים, ואלו הלוקים בהקשבה מחמיצים אין ספור הזדמנויות העולות...

bottom of page