פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף הידע לעוסקים בניהול פרויקטים) BABOK מציג את הידע שהצטבר בקהיליית מנתחי המערכות מאז 2005 .התקן מציג את הניסיון המקובל ביותר בתחום הניתוח. קרא עוד מדריך אנגלית: BABOK Quick Guide ריכוז מצומצם של כל מרכיבי BABOK-מיודע בעיקר למי שכבר מכיר את התקן קרא עוד סרטון אנגלית: Introduction to BABOK סרטון אנגלית: מה זה CBAP סרטון אנגלית: Exploring the BA

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה, מתודולוגיה או רמה בתוך הארגון. מושגי הליבה כוללים שישה מונחים שיש להם משמעות זהה לכל העוסקים בניתוח עסקי ומסייעים להם לדון ולהבהיר את המשימות שלהם. כל ששת המושגים הם הכרחיים וחשובים באותה מידה לעולם הניתוח העסקי וכל אחד מהם מוגדר באמצעות חמשת המושגים האחרים. קרא עוד מאמר: הגדרות מפתח במאמר מוגדרים 8 מושגי יסוד שמהווים בסיס להבנת המושגים בהם מ

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין הפרויקטים השונים יש לבצע התאמה של המתודולוגיה הארגונית הג"נרית לפרויקט הנוכחי. יש לתת דגש לניהול נכון של כל המסמכים כך שלכל חברי הצוות תהיה נגישות נוחה ואחידה ככל האפשר לכל אורך מחזור החיים של הפרויקט. קרא עוד מאמר: תכנון מעורבות בעלי העניין מטרת משימה זו היא לתכנן גישה להקמה ושמירה על יחסי עבודה אפקטיביים עם בעלי עניין. קרא עוד מאמר: תכנון הבק

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד התומך קרא עוד מאמר: ביצוע גילוי דרישות מטרת התהליך היא לאתר, לחקור ולזהות דרישות או מידע רלוונטי אחר לשינוי הנדרש. קרא עוד מאמר: אישור תוצאות גילוי הדרישות מטרת אישור התוצאות היא לבדוק את המידע שנאסף במהלך הפגישות על מנת למנוע ליקויי חוסרים,דיוק ועקביות עם מידע אחר. קרא עוד מאמר : תקשור המידע אודות הניתוח העסקי BA חייבים לתקשר מידע מתאים לבע

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב הבנה של מה תהיה ההשפעה של הכנסת שינויים. קרא עוד מאמר : תחזוקת דרישות המטרה של תחזוקת דרישות היא לשמור על דיוק ועקביות הדרישות לאורך כל מחזור החיים, ולתמוך בשימוש חוזר בדרישות לפתרונות אחרים. קרא עוד מאמר : תיעדוף דרישות תיעדוף היא פעולה של דרוג הדרישות כדי לקבוע את החשיבות היחסית של הדרישות לבעלי העניין. כאשר דרישה מתועדפת, היא מקבלת עדיפות

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן ישיר או עקיף כתוצאה משינוי זה. קרא עוד מאמר: הגדרת המצב העתידי כל שינוי תכליתי חייב לכלול הגדרת הצלחה. BA עובד על מנת להבטיח כי המצב העתידי של הארגון מוגדר היטב, כי הוא בר השגה עם המשאבים הזמינים, וכי לבעלי העניין המרכזיים יש חזון משותף והסכמה משותפת אודות התוצאה הרצויה. קרא עוד מאמר : הערכת סיכונים מטרת הערכת סיכונים היא להבין את התוצאות ה

פרק 7. ניתוח דרישות וכתיבת אפיון מפורט

מאמר : הגדרת ומידול דרישות המטרה של הגדרת ומידול הדרישות היא לנתח ולאפיין בצורה מפורטת את דרישות העל שסוכמו עם הלקוחות. האפיון המפורט שם דגש על ניתוח דרישות העל בהיבט הפתרון ומיועד בעיקר למפתחים ובודקים. קרא עוד מאמר: אימות מסמך הדרישות המפורטות מטרת המשימה היא לאמת שתכולת המסמך עומדת בסטנדרטים של איכות ויכולה לשמש למטרה לה נועד (לשמש בסיס לעיצוב מפורט ופיתוח) קרא עוד מאמר : תיקוף דרישות המטרה של תיקוף הדרישות הינה להבטיח שדרישות העל והאפיון המפורט שלהם מיושרים עם הדרישות הע

פרק 8. הערכת הפתרון

מאמר אנגלית: Measure Solution Performance קרא עוד מאמר אנגלית: Analyze Performance Measures קרא עוד מאמר אנגלית: Assess Solution Limitations קרא עוד מאמר אנגלית: Assess Enterprise Limitations קרא עוד מאמר אנגלית: Recommend Actions to Increase Solution Value קרא עוד #BABOK #הערכתהפתרון

פרק 9. מיומנויות עזר

מאמר אנגלית: Analytical Thinking and Problem Solving קרא עוד מאמר אנגלית: Behavioural Characteristics קרא עוד מאמר אנגלית: Business Knowledge קרא עוד מאמר אנגלית: Communication Skills קרא עוד מאמר אנגלית: Interaction Skills קרא עוד מאמר אנגלית: Tools and Technology קרא עוד סרטון אנגלית: Verbal Communication Skills for IT Analysts - Part 1 of 5 סרטון אנגלית: Verbal Communication Skills for IT Analysts - Part 2 of 5 סרטון אנגלית: Verbal Communication Skills for IT Analysts - Pa

פרק 10. טכניקות - מבוא ואינדקס

מבוא מבוא לטכניקות BABOK מזהה 50 טכניקות שונות שמסייעות בתהליך הניתוח וכדאי שיהיו בארגז הכלים של כל BA ברור שלא כל הטכניקות שימושיות ברמה זהה. כדי להקל על השימוש בהם חילקתי את הטכניקות ל 6 קטגוריות. חלק מהטכניקות יכולות להופיע במספר קטגוריות. להלן רשימת כל הטכניקות רשימה: טבלת 50 הטכניקות קרא עוד מצגת אנגלית :הטכניקות בארגז הכלים של ה BA קרא עוד אינדקס כל הטכניקות ב EA הסיסמא: babok.model קרא עוד סרטון אנגלית: What Techniques Do Business Analysts Use #BABOK #נקודותמבט #טכנ

פרק 10. טכניקות לניהול תהליך הניתוח

קריטריונים לקבלה והערכה מאמר : קריטריונים לקבלה והערכה קריטריונים לקבלה משמשים להגדרת הדרישות, התוצאות או התנאים שיש לעמוד בהם על מנת שפתרון ייחשב מקובל על בעלי העניין העיקריים. קריטריונים להערכה הם המדדים המשמשים להעריך קבוצה של דרישות על מנת לבחור בין מספר פתרונות אפשריים קרא עוד מאמר אנגלית: Acceptance and Evaluation Criteria-ב EA קרא עוד ניהול צבר מאמר: ניהול צבר צבר נועד לשמירה , מעקב ותיעדוף של פריטי עבודה(Items Work) קרא עוד מאמר אנגלית: Backlog Management ב EA קרא עו

פרק 10. טכניקות להבנת המהות העסקית של הארגון

לוח הישגים מאוזן מאמר: לוח השגים מאוזן לוח הישגים הוא כלי תכנון אסטרטגי וניהולי המשמש לאמוד את הביצועים הארגוניים מעבר למדדים הפיננסיים המסורתיים. הלוח הינו ממוקד תוצאות ומספק תצוגה מאוזנת של הארגון על ידי יישום התוכנית האסטרטגית כמסגרת פעילה של מטרות ומדדי ביצוע. קרא עוד מאמר: מדדים ומחווני ביצוע מרכזיים מדד הוא רמה ניתנת לכימות של אינדיקטור/מחוון שארגון משתמש בו למדוד התקדמות. אינדיקטור מזהה מדד מספרי מסוים המייצג את מידת ההתקדמות לקראת השגת מטרה. מחוון ביצוע מרכזי )KPI )הו

פרק 10. טכניקות לגילוי דרישות

מאמר: ניהול צבר צבר נועד לשמירה , מעקב ותיעדוף של פריטי עבודה(Work Items) קרא עוד מאמר: טכניקות תיעדוף דרישות תיעדוף הוא תהליך המשמש לקביעת החשיבות היחסית של מידע בניתוח עסקי. החשיבות עשויה להיות מבוססת על ערך, סיכון, קושי יישום, או קריטריונים אחרים. סדרי עדיפויות אלה משמשים כדי לקבוע באיזה מידע עסקי צריך להתמקד לצורך ניתוח נוסף, מהו הסדר הנכון ליישום הדרישות , או כמה זמן או פירוט יש להקצות לדרישות קרא עוד מאמר: Benchmark מידוד ניתוח "Benchmarking "הנה טכניקה שיטתית של זיהוי

פרק 10. טכניקות למידול נתונים

מאמר: מילון נתונים מילון נתונים משמש לתיעוד הגדרות סטנדרטיות של רכיבי נתונים, משמעויותיהם וערכים מותרים. מילון נתונים מכיל הגדרות של כל אלמנט נתונים ומציין כיצד רכיבים אלה משתלבים באלמנטים של נתונים מרוכבים. מילוני נתונים משמשים לתקינה של שימוש ומשמעות של מרכיבי נתונים בין פתרונות ובין בעלי עניין. קרא עוד מאמר אנגלית: Data Dictionary ב EA קרא עוד מאמר: כריית מידע כריית מידע הוא תהליך אנליטי הבוחן כמויות גדולות של נתונים מנקודות מבט שונות ומסכם את הנתונים בצורה כזו שמתגלים דפ

פרק 10. טכניקות למידול תהליכים

מאמר: תרשימי DFD תרשים DFD מתאר את השינוי שעוברים הנתונים. התרשים שימושי בתיאור מערכת מבוססת עסקה)טרנזקציה( וממחיש את הגבולות של מערכת פיזית, לוגית או ידנית. DFD ממחיש את התנועה ואת הפיכת הנתונים בין גורמים חיצוניים )ישויות( ותהליכים. הפלט מחיצוני או תהליך אחד הוא הקלט לאחר. DFD ממחיש גם את המאגרים הזמניים או הקבועים בהם הנתונים מאוחסנים במערכת או בארגון. הנתונים המוגדרים צריכים להיות מתוארים במילון נתונים. קרא עוד מאמר: Data Flow Diagrams ב EA קרא עוד סרטון אנגלית: How t

פרק 10. טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

מאמר: ניתוח חוקים עסקיים משתמשים בניתוח חוקים עסקיים לצורך זיהוי, ביטוי, אימות, עידון וארגון של חוקים שמעצבים את ההתנהגות העסקית היומית ומנחים את קבלת ההחלטות התפעוליות. קרא עוד מאמר אנגלית: Business Rules Analysis ב EA קרא עוד מאמר: מילון מונחים מילון מונחים משמש כדי לספק הבנה משותפת של מונחים המשמשים את בעלי העניין. מונח יכול להיות בעל משמעויות שונות עבור כל שני אנשים. רשימה של מונחים והגדרות מבוססות מספקת שפה משותפת שניתן להשתמש בה לתקשר ולהחליף רעיונות קרא עוד מאמר: כריית

פרק 11. נקודות מבט

מאמר אנגלית: The Agile Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Business Intelligence Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Information Technology Perspective קרא עוד The Business Process Management Perspective #BABOK #נקודותמבט

BABOK אתרים

BA Times Modern Analyst RMC Learnung Solutions The BA Coach #BABOK