סרגל הישגים מאוזן (BSC)

מה זה KPI-מדד ביצועים מרכזי Key Performance Indicator KPI הוא מדד כמותי שממוקד בבצועים בתחומים שהינם קריטיים וחיוניים להצלחה העסקית של הארגון הן בהווה והן בעתיד KPI מודד את רמת ההצלחה בתחומים ותהליכים שמשפיעים על לקוחות הארגון, עובדי הארגון, , בעלי עניין KPI אינו אירוע או אבן דרך או סתם נתונים שאין להם שום קשר להצלחה העסקית המאפיינים של KPI איכותי​. 1. נתון בודד שמחושב על ידי אופרטורים כגון: COUNT,SUM,PERCENTAGE,AVERAGE,RATIO 2. בעל חשיבות לעדיפויות העסקיות של הארגון