top of page

פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף...

פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף...

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה,...

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה,...

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין...

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין...

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד...

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד...

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב...

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב...

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן...

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן...

פרק 10. טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

מאמר: ניתוח חוקים עסקיים משתמשים בניתוח חוקים עסקיים לצורך זיהוי, ביטוי, אימות, עידון וארגון של חוקים שמעצבים את ההתנהגות העסקית היומית...

פרק 10. טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

מאמר: ניתוח חוקים עסקיים משתמשים בניתוח חוקים עסקיים לצורך זיהוי, ביטוי, אימות, עידון וארגון של חוקים שמעצבים את ההתנהגות העסקית היומית...

פרק 11. נקודות מבט

מאמר אנגלית: The Agile Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Business Intelligence Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Information...

פרק 11. נקודות מבט

מאמר אנגלית: The Agile Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Business Intelligence Perspective קרא עוד מאמר אנגלית: The Information...

BABOK אתרים

BA Times Modern Analyst RMC Learnung Solutions The BA Coach

BABOK אתרים

BA Times Modern Analyst RMC Learnung Solutions The BA Coach

bottom of page