עקרונות UML

מאמר: דברו אלי יומלית ​ Unified Modeling Language שפת UML הוגדרה לראשונה ב1994 על ידי יזמים פרטיים בשנת 1998 הוקמה ועדה אמריקאית-OMG ...

עקרונות UML

מאמר: דברו אלי יומלית ​ Unified Modeling Language שפת UML הוגדרה לראשונה ב1994 על ידי יזמים פרטיים בשנת 1998 הוקמה ועדה אמריקאית-OMG ...

התרשימים של UML

הסבר: תרשימי מארזים (Package Diagram) Package/מארז הוא יחידה בסיסית בעולם ה UML כל מודל (דרישות, נתונים, תהליכים...) מורכב מאוסף היררכי של...

התרשימים של UML

הסבר: תרשימי מארזים (Package Diagram) Package/מארז הוא יחידה בסיסית בעולם ה UML כל מודל (דרישות, נתונים, תהליכים...) מורכב מאוסף היררכי של...