עקרונות UML

מאמר: דברו אלי יומלית ​ Unified Modeling Language שפת UML הוגדרה לראשונה ב1994 על ידי יזמים פרטיים בשנת 1998 הוקמה ועדה אמריקאית-OMG ...

עקרונות UML

מאמר: דברו אלי יומלית ​ Unified Modeling Language שפת UML הוגדרה לראשונה ב1994 על ידי יזמים פרטיים בשנת 1998 הוקמה ועדה אמריקאית-OMG ...

תכנון על ל Use Cases

הסבר: ניהול שחקנים הצעד הראשון בתכנון העל של ה Use Cases הינו זיהוי כל השחקנים שקשורים למערכת החדשה. זיהוי נכון של השחקנים (תפקידים)...

תכנון על ל Use Cases

הסבר: ניהול שחקנים הצעד הראשון בתכנון העל של ה Use Cases הינו זיהוי כל השחקנים שקשורים למערכת החדשה. זיהוי נכון של השחקנים (תפקידים)...

Activity Diagrams

טופס: הגדרת Use Case מצורף טופס לפירוט Use Case במסמך Word יש לקחת בחשבון שאין תקן בינלאומי להגדרת UC והטופס המצורף נגזר מהנסיון שיש...

Activity Diagrams

טופס: הגדרת Use Case מצורף טופס לפירוט Use Case במסמך Word יש לקחת בחשבון שאין תקן בינלאומי להגדרת UC והטופס המצורף נגזר מהנסיון שיש...