top of page

חוקים עסקיים

מהו חוק עסקי

חוק עסקי  הוא חוק שמשפיע על התהליכים בארגון

כל תהליך מתנהל על פי חוקים שהוגדרו על ידי הנהלת הארגון או על ידי חוקים רגולטוריים שנקבעו על ידי המדינה.

החוקים אינם נשארים קבועים לנצח והם משתנים מעת  לעת לפי הצורך של הארגון.

דוגמא א:  חוק מס ערך מוסף

זהו חוק רגולטרי שמשפיע על מספר רב של תהליכים בארגונים שונים.  החוק קובע שיש לגבות מס ערך מוסף של 17%  על מכירות בכל הארץ למעט אילת.

דוגמא ב: חוק גיל יציאה לפנסיה -גברים

זהו חוק רגולטורי.

גיל היציאה לפנסיה לגברם נכון לשנת  2017 הינו 67

דוגמא ג: חוק הנחות ברשת ניצת הדובדבן

חברי מועדון זכאים להנחה אוטומטית של 5%  על ירקות ופירות

חברי מועדון זכאים להנחה של 5% על מוצרים אחרים רק אם רכשו בחודש השוטף בסכום העולה על 500 ש"ח

תפקידו של מנתח המערכות בהקשר לחוקים העסקיים :

  1. לאתר את החוקים העסקיים

  2. לתעד בצורה מרוכזת ואיכותית את כל החוקים הרלוונטיים למערכת

  3. לוודא שהחוקים באים לידי ביטוי בתהליכים הרלוונטיים

  4. לוודא שהחוקים אינם מיושמים בתוכניות בצורה קשיחה (Hard Coded)

  5. לוודא שמנהל המערכת יוכל לשנות את הערכים השונים ללא ביצוע שנוי פיסי בתוכניות

bottom of page