top of page

פרק 13 - ניהול בעלי עניין


מבוא:

ניהול בעלי העניין בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים לזיהוי האנשים, הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מהפרויקט, לניתוח ציפיות בעלי העניין וההשפעה שלהם על הפרויקט, ופיתוח אסטרטגיות ניהול מתאימות להפעלה יעילה של בעלי העניין בהחלטות הפרויקט וביצועו. התהליכים תומכים בעבודת צוות הפרויקט לניתוח ציפיות בעלי העניין, הערכת המידה בה הם משפיעים או מושפעים מהפרויקט, ופיתוח אסטרטגיות שיאפשרו לבעלי העניין לתמוך בהחלטות הפרויקט ובתכנון וביצוע העבודה. של הפרויקט.


מאמר: בעלי עניין בפרויקט הינם גורם קריטי להצלחת הפרויקט

מחברת:אורנה קמין

קרא עודמאמר: ניהול בעלי עניין המשאב האנושי כתורם העיקרי להצלחת הפרויקט

מחברת: דפי גונן

קרא עודסרטון אנגלית : Project Stake holder Management

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page