top of page

פרק 6-תהליכי ניהול זמן

עודכן: 18 במרץ 2020

6.0 מבוא לניהול זמן

 • ניהול זמן בפרויקט כולל את התהליכים הנחוצים כדי לנהל את השלמת הפרויקט בזמן

 • ניהול הזמן בפרויקט עוסק בפיתוח לוח זמנים וקביעת המועדים, שבהם משאבים שונים יבצעו הפעילויות בחבילות העבודה, העתידות להוביל להשלמת הפרויקט בהתאם למטרותיו

 • במהלך חיי הפרויקט מקובל להכין מספר לוחות זמנים, הנבדלים זה מזה ברמת הפירוט

 • תכנון הזמן הוא חלק מהותי בהכנת התוכנית לניהול הפרויקט


סרטון אנגלית: Project Time Management6.1 תכנון ניהול הזמן

ניהול לוח זמנים הוא תהליך של קביעת המדיניות, ותיעוד לתכנון, פיתוח, ניהול, ביצוע ובקרה של לוח הזמנים לפרויקט. היתרון העיקרי של תהליך זה הוא במתן הדרכה  על אופן ניהול לוח הזמנים בפרויקט לאורך כל הפרוייקט.  התהליך מתבצע פעם אחת או בנקודות מוגדרות מראש בפרויקט
סרטון אנגלית: Plan Schedule Managementתבנית: Schedule Management Plan

קרא עוד


6.2 הגדרת פעילויות

הגדרת פעילויות הוא התהליך בו מזהים את הפעולות שיש לבצע כדי לייצר את תוצרי הפרויקט

 • חבילות העבודה מייצגות בדרך כלל תוצרים

 • את חבילות העבודה  (WP)  ניתן לפרק ליחידות קטנות יותר הקרויות פעילויות-Activities

 • הפעילויות מייצגות את העבודה הנדרשת להשלמת התוצר של חבילת העבודה

 • לכל פעילות ניתן לשייך מספר תכונות(Activity Attributes)

 • לעתים יש זהות בין חבילת העבודה והפעילותסרטון אנגלית: Define Activities Process


6.3 הגדרת רצף הביצוע

קביעת סדר פעילויות הוא התהליך בו מזהים ומתעדים את הקשרים בין פעילויות הפרויקט

סדר הפעילויות נקבע על פי קשרים לוגיים

 • קושרים כל פעילות ואבן דרך, פרט לראשונה ולאחרונה לפעילות מקדימה ולפעילות עוקבת אחת לפחות

 • הקדמות והשהיות(Leads  & Legs) בין פעילויות עשויות להיות נחוצות כדי שלוח הזמנים של הפרויקט יהיה מציאותי ובר השגה

 • אפשר לקבוע את הסדר באמצעות תוכנת MS Project   (או תוכנה מקבילה)  או בשיטה ידניתסרטון אנגלית: Sequence Activities Demonstration


6.4 אמידת משכי פעילות


מאמר: כל מה שרציתם לדעת על הערכות זמנים בפרוייקטי תוכנה - ולא העזתם לשאול

קרא עוד


סרטון אנגלית: Estimate Activity Durations Process


6.5 הכנת לוח זמנים


 • הכנת לוח זמנים הוא התהליך בו מנתחים סדרי פעילויות, משכי פעילויות, דרישות משאבים ואילוצי לוח זמנים, כדי ליצור את לוח הזמנים של הפרויקט

 • לוח הזמנים קובע תאריכי התחלה וסיום לכל פעילות ולאבני הדרך

 • ייתכן שהכנת לוח הזמנים תחייב לסקור מחדש ולתקן את אומדני משך הפעילויות ואת אומדני המשאבים

 • לוח הזמנים משמש בסיס למעקב עד לעדכונו

 • לכל אורך הפרויקט יש לסקור ולתחזק לוח זמנים מציאותיסרטון אנגלית: Project Scheduling


סרטון אנגלית: How To Tell If A Project Schedule is Good


סרטון אנגלית: How to draw a PDM network diagram


6.6 בקרת לוח זמנים

תהליך בקרת לוח זמנים הוא התהליך בו עוקבים אחר מצב הפרויקט. כדי לעדכן את התקדמות הפרויקט ולנהל את השינויים בלוח הזמנים הבסיסי. בקרת לוח זמנים עוסקת בדברים הבאים:

 • קביעת המצב הנוכחי של לוח הזמנים של הפרויקט

 • השפעה על הגורמים המחוללים שינויים בלוח הזמנים

 • קביעת העובדה שלוח הזמנים של הפרויקט השתנה

 • ניהול השינויים בפועל כשהם מתרחשים
58 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page