top of page

טכניקות לביצוע בדיקות


הסבר: קופסא שחורה

בדיקות קופסה שחורה (באנגלית Blackbox testing) על פי ארגון ה-ISTQB הן "בדיקות פונקציונאליות או לא פונקציונאליות המתבצעות ללא התייחסות למבנה הפנימי של הרכיב או המערכת". זוהי שיטה להגדרת בדיקות ולא שלב במעגל החיים של המוצר. לפיכך ניתן לבצע בדיקות קופסה שחורה בכל אחת מהרמות של בדיקות התוכנה: בדיקות יחידה, בדיקות אינטגרציה, בדיקות מערכת ובדיקות קבלה.

בבדיקות קופסה שחורה מתייחסים אך ורק לקלט ולפלט של המערכת; הבדיקה עוברת אם הפלט שהתקבל מהרכיב הנבדק (או הפעולה שביצע הרכיב) זהה לפלט שאמור להתקבל על פי הדרישות מרכיב תקין, כלומר: אם המערכת אכן עושה מה שהיא מתוכננת לעשות. בבדיקות קופסה שחורה יש חשיבות אך ורק למה, ולא לאיך: חשובה רק התוצאה, ולא הדרך שבה המערכת הגיעה אליה.

המשלים לבדיקות קופסה שחורה הן בדיקות קופסה לבנה, שהן אוסף של שיטות לבדיקת המבנה הפנימי של המערכת וצורת הטיפול שלה בקלטים שונים.

קיימים מספר טכניקות לבדיקות קופסה שחורה הטכניקות הראשיות הם:

  • מחלקות שקילות (Equivalence partitioning)

  • ניתוח ערכי קצה (Boundary value analysis)

  • טבלאות החלטה (Decision table testing) - טבלאות המציגות קומבינציות אפשריות של קלטים לצד הפלטים הצפויים, בהם ניתן להשתמש כדי ליצור תרחישי בדיקה

  • מכונת מצבים (State transition testing)

  • בדיקת תרחישי שימוש (Use Case testing)

  • Exploratory Testing

  • Error Guessing

מאמר: קבוצות שקילות

טכניקה לבדיקה שגורסת שכל פריט בתוך הגבולות של המחלקה יתנהג אותו דבר וכל פריט מחוץ למחלקה יתנהג שונה

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is Equivalence partitioning in Software testing?

קרא עוד

מאמר: ערכים גבוליים

שיטה זו גורסת כי סביר להניח שהבעיה תהיה קרוב לגבול שבו המערכת תצטרך להתנהג אחרת

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is Boundary value analysis

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is State transition testing

קרא עוד

מאמר: קופסא לבנה

בדיקות קופסא לבנה באות לבחון את פנים התוכנה ואת המבנה שלה.

קרא עוד

מאמר: בדיקות סטטיות

בדיקות סטטיות הן בדיקות המבוצעות מבלי להפעיל את המערכת הנבדקת. הבדיקות מבוצעות באמצעות מעבר על מסמכים או מעבר על קוד התוכנה.

קרא עוד

מאמר: סקירה לא פורמלית

בתהליך הסקירה אנו בודקים חלקים בתוכנה (הקוד, מסמכי איפיון וכו') עוד לפני הבדיקה הדינאמית שקשורה בהרצת התוכנה.

קרא עוד

#טכניקות

1,713 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page