top of page

רמות של בדיקות


ויקיפדיה: בדיקות יחידה

בדיקות יחידה הן בדיקות ברמת יחידות המערכת הקטנות שמאמתות את פעילותן התקינה של היחידות. בדרך כלל הבדיקה מכסה את יחידת הקוד הקטנה ביותר, שהיא פרוצדורה או פונקציה, אך לעיתים משתמשים בבדיקות יחידה לצורך בדיקה של מודול שלם. הבדיקות נערכות לרוב לאחר הכנת היחידה או לאחר שבוצעו בה שינויים, אך קיימות גם שיטות (כמו פיתוח מונחה-בדיקות) בהן נכתבות בדיקות יחידה בטרם הכנת היחידה, כך שהבדיקה מהווה קריטריון לנכונות היחידה העתידה להיכתב. הרעיון הוא ליצור קבוצה של בדיקות, אשר תכסה את כל פעילות היחידה, והצלחתה תוכיח בוודאות סבירה כי היחידה תקינה. סוג זה של בדיקות מבוצע בדרך כלל על ידי אנשי הפיתוח ולא על ידי משתמשי הקצה.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Unit Testing

קרא עוד

מאמר: בדיקות אינטגרציה | Integration Testing

בדיקת אינטגרציית תוכנה נקראת גם בדיקת שילוב היא אחת מבדיקות התוכנה נועדה לבדוק את ההשפעה שיש לחלק מוגדר בתוכנה עם חלקים אחרים בה ועם תוכנות אחרות להן היא מתמשקת, למשל מערכת הפעלה.

בדיקת אינטגרציה היא אחת מסדרה של בדיקות המבוצעת בתהליך מחקר ופיתוח, במטרה לבדוק את ההשפעה שיש לחלק מוגדר במערכת עם חלקים אחרים במערכת ועם מערכות מקבילות ומשיקות. בדיקות האינטגרציה מבוצעות על ידי חיבור של כמה מודולים בודדים ומחברים אותם למערכת או לתת מערכת, או למערכת חיצוניות. בדיקות האינטגרציה מבוצעות בדרך כלל לאחר שכל בדיקות היחידה התבצעו.

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is Integration Testing

קרא עוד

מאמר: בדיקות מערכת | System Test

​המטרה: לוודא את תאימות המערכת לאפיון ולוודא את פעילותה התקינה של המערכת.

הבדיקות מתנהלות תוך איתור, רישום וסיווג כל התקלות שהתגלו במהלך הרצת תרחישי הבדיקה ותסריטיה. סיום מוצלח של הבדיקות יאפשר מעבר לבדיקות הקבלה של הלקוח.

תכולת בדיקות המערכת תכלול חלק או כל סוגי הבדיקות, בדיקה פונקציונאלית, בדיקת טיב הנתונים, קשרי הגומלין בין התהליכים, קשר למערכות חיצוניות, בדיקת ביצועים, בדיקת עומסים, שרידות, שימושיות, בדיקות אבטחת מידע, בדיקות יתירות והתאוששות ממצבי כשל.

קרא עוד

מאמר: בדיקות שפיות

מבצעים בדיקת שפיות כשאנחנו מקבלים בילד חדש שהוא יציב יחסית כדי לזהות את הפונקציות העצמאיות החסרות. במילים אחרות, אתם תאשרו את רוב הפונקציות של המערכת בצורה יותר מפורטת.

קרא עוד

מאמר: מבחני קבלה | ​Acceptance Test Procedure​| ATP

בדיקות קבלה מבוצעות על ידי הלקוח ונציגיו (משתמשי קצה), לאחר סיום מוצלח של בדיקות המערכת. מטרתן היא לוודא התאמת המערכת לצרכים (Validation) ולדרישות שהוגדרו במשימת הפרויקט. משתמשי הקצה של מערכת, בליווי מומחה היישום ובסיוע אנשי הפרויקט, מתמקדים בבדיקות המערכת (בשיטת "קופסה שחורה") בדומה לאופן בו הם צפויים להפעיל את המערכת בשוטף. משתמשי הקצה מזינים נתונים ומפעילים את המערכת, אם ע"י תרחישים שהוגדרו מראש או באופן אקראי, ובודקים אם תגובת המערכת (התוצאה שהתקבלה) היא כמצופה, בלי להתעמק בתהליכים הפנימיים של המערכת, קרי, תגובה-תוצאה בלבד. תכנון הבדיקות וביצוען הינו בהובלת הלקוח. תפקידי הלקוח, מחויבותו לכתיבת תרחישי בדיקות הקבלה ולניהול בדיקות הקבלה, יוגדרו ויסוכמו במסגרת בניית תכניות בדיקות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is User Acceptance Testing |UAT?

קרא עוד

מאמר: בדיקות אלפה

קרא עוד

ויקיפדיה גרסת בטא

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is Big Bang integration testing?

קרא עוד

מאמר אנגלית: Ad Hok Testing

קרא עוד

#טכניקות

472 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page