top of page

טכניקות לניהול תהליכי האפיון

עודכן: 22 בפבר׳ 2021


טכניקות לניהול תהליכי האפיון

מאמר: תכנון גישת הניתוח

יש להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין הפרויקטים השונים יש לבצע התאמה של המתודולוגיה הארגונית הג"נרית לפרויקט הנוכחי. יש לתת דגש לניהול נכון של כל המסמכים כך שלכל חברי הצוות תהיה נגישות נוחה ואחידה ככל האפשר לכל אורך מחזור החיים של הפרויקט.

קרא עוד


מאמר אנגלית: A Checklist For Business Analysis Planning


מחבר: Edmund Metera


קרא עוד


ניהול אפקטיבי של ישיבות

ניהול אפקטיבי של ישיבות

מאמר: הנחיות לניהול ישיבות אפקטיביות

מחבר:איציק סיון

קיימת הסכמה שאנו מאבדים יותר זמן שנתי בישיבות בלתי אפקטיביות מאשר בפציעות, ימי מחלה, העדריות, האטה ואפילו שביתות. הבעיה היא, שלזמן שמאבדים בגין ישיבות לא אפקטיביות, אין הצדקה

קרא עוד

ניהול בעלי עניין

ניהול בעלי עניין

מאמר: ניהול בעלי עניין

ניתוח בעלי העניין כרוך בזיהוי כל בעלי העניין, שעשויים להיות מושפעים מהמיזם או שיש להם צורך עסקי משותף. ניתוח בעלי העניין אמור לגלות את המאפיינים הייחודים של כל אחד מהם.

קרא עוד

מאמר: טכניקה לניהול צבר Backlog

צבר נוצר כאשר נפח של פריטי עבודה לביצוע , גולש מקיבולת הגוף המבצע לבצעם. ניהול צבר אמור לתת מענה לגישה התכנונית שנועדה לקבוע:

איזה פריטי מידע יכללו באופן פורמלי בצבר

כיצד לתאר את פריטי העבודה

כיצד לעקוב אחר פריטי המידע

כיצד יש לסקור ולתעדף את פריטי המידע באופן תקופתי, יחסית לפריטי המידע האחרים בצבר

כיצד לבחור את פריטי העבודה שיש לעבוד עליהם

כיצד להסיר פרטי עבודה מהצבר

השימוש השכיח ביותר בטכניקת ניהול הצבר הינו בניהול הדרישות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: A Business Analyst's Experience With Agile

קרא עוד

מאמר אנגלית: Why Agile Teams Fail

קרא עוד

תרשים: השלבים המומלצים בתהליך האפיון

מדריך : עקרונות Scrum- המדריך הרשמי מתורגם לעברית

קרא עוד

מאמר אנגלית: How Business Analysts Can Identify and Prevent Scope Creep

Scope creep plagues all companies and industries. A project that seems so simple and clear at first can balloon into your biggest work headache. What’s worse, as the project drags on, your team gets frustrated, not wanting to do the work or caring about the results.

קרא עוד

מצגת : לשאול שאלות

קרא עוד

#היבטיניהול #תהליךהאפיון #ניתוחמערכותBAאפיוןדרישות

83 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page