top of page

תהליך הייזום

הסבר: מהו תהליך הייזום

תהליך הייזום

שם כולל לאוסף הפעילויות המבוצעות החל מהעלאת הצורך וכלה במתן אישור פורמאלי על ידי ההנהלה להתחיל בתכנון הפרויקט

התהליך מבוצע בדרך כלל על ידי מנהל בכיר או המנהל שמיועד לבצע את הפרויקט או לעיתים מנתח מערכות בכיר. התוצר של תהליך זה הינו מסמך ייזום.

ייזום הוא שלב מנווט להמשך הפרויקט.

כל מערכת, ללא קשר לסוגה ולהיקפה, חייבת לבצע תחילה את שלב הייזום

מסמך הייזום דומה במהותו לתוכנית עסקית ואמור לענות על השאלות בתמונה המצורפת

מתוך מסמך הייזום ניתן להעריך את סוגה והיקפה של המערכת ובהתאם להמשיך בפרויקט או לא

מסמך הייזום מוצג להנהלה ואז יכולה להתקבל אחת מההחלטות הבאות:

  • שיפור מסמך הייזום

  • המשך לאפיון מקוצר

  • המשך לאפיון מלא

  • הקפאה/בטול היוזמה

ייזום שאלות

הסבר: מבנה מסמך הייזום

התוצר של תהליך הייזום הינו מסמך ייזום

זהו מסמך ראשוני בו מועלה הצורך במערכת ממוחשבת כפועל יוצא של תכנית עבודה שנתית או תכנית אב, או כתוצאה מצורך מיידי בלתי מתוכנן מראש.

למבנה המסמך אין תקן מחייב , אולם ארגונים שעובדים עם נוהל מפתח יכולים להשתמש בגלופה התקנית של נוהל מפתח (זוהי גלופה אחידה שמתאימה לכל סוגי המסמכים שנכתבים בתהליך פיתוח התוכנה - מסמך דרישות,מסמך אפיון מפורט, מסמך בדיקות,...)

ניתן גם להשתמש בתבנית מתומצתת יותר. מקור נוסף למבנה מסמך הייזום ניתן למצוא בוראות משרד התקשוב הממשלתי.

אם משתמשים בנוהל מפתח אזי הפרק החשוב ביותר בהיבט הניהולי הינו פרק 1.

מנקודת מבטו של מנתח המערכות המידע החשוב ביותר הינו המטרות המדידות של המערכת.( בנוהל מפתח - סעיף 1.2)

בדוגמא המצורפת ניתן לראות את הסעיפים החשובים על פי סוגי הפרויקטים כפי שרואה זאת משרד התקשוב.

מדריך: הנחיית משרד התקשוב להכנת מסמך ייזום

קרא עוד

תבנית: מסמך ייזום מקוצר על פי רשות התקשוב

קרא עוד

מסמך ייזום על פי נוהל מפתח

נוהל מפתח הינו נוהל וותיק שמקובל מאד במספר רב של ארגונים, במיוחד ארגונים ממשלתיים

תבנית: מסמך הייזום על פי נוהל מפתח

מדריך: הוראות מילוי לייזום ע"פ נוהל מפתח

דוגמא: מסמך ייזום לניהול צי רכב על פי נוהל מפתח

הסבר: יעדים ומטרות

זהו אחד הסעיפים החשובים ביותר במסמך ייזום

באנגלית Goals and Objectives

יש להפריד בין יעדים (Goals) ומטרות (Objectives)

יעדים הם כלליים וברמת הפשטה גבוהה

מטרה היא תוצאה קונקרטית שניתנת למדידה

אפשר גם להשתמש במושגים מטרות כלליות ומטרות מדידות

דוגמא: מטרה כללית של מערכת הזמנות ממוכנת-להגדיל את מספר הלקוחות

מטרה מדידה להגדיל את מספר הלקוחות הקיים ב 100%

מומלץ לתאר מטרה מדידה עם מינימום 3 פרמטרים:

  • מצב מצוי

  • מצב רצוי

  • תוך כמה זמן

לכל מטרה כללית יכולים להיות מספר מטרות מדידות

מצורף סרטון להבהרת המושגים ודוגמא ספציפית

דוגמא: סעיף יעדים ומטרות

קרא עוד

סרטון אנגלית: Project Goals and Objectives

סרטון אנגלית: טכניקה להגדרת מטרות חכמות: SMART

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page