אבטחת איכות לדרישות


מאמר: התכונות של דרישות טובות

קרא עוד-חלק א

קרא עוד-חלק ב

קרא עוד-חלק 3

רשימת תיוג: בדיקת הדרישות

המטרות:

  • סיוע לBA במהלך כתיבת הדרישות

  • כלי מנחה בעת ביצוע סקר אפיון/סקר דרישות

  • שיפור מתמיד: צבירת נסיון מצטבר בניהול הדרישות ועדכון שוטף של רשימה זו

קרא עוד

מאמר: האם אתם מנהלים את הדרישות, או שהדרישות מנהלות אתכם?

קרא עוד

מאמר באנגלית: Peer Review

קרא עוד: חלק 1

קרא עוד: חלק 2

קרא עוד: חלק 3

קרא עוד: חלק 4

#אבטחתאיכות

0 צפיות

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080