top of page

טכניקות למידול נתונים

הסבר: תרשים על

תרשים על כללי מציג את הקשר בין כל ישויות המערכת

תרשים על לישות מציג את הקשר בין הישות במערכת וכל תת הישויות שלה.

בתרשים על לא מפרטים את המאפיינים של תת הישויות.

אם מספר הישויות אינו רב מידי אפשר גם להציג את ישויות ה Lut

להלן תרשים על כללי למערכת הזמנות

להן תרשים על לישות לקוחות בבנק

מאמר: חוקי היסוד של נרמול טבלאות

כל בסיס נתונים טבלאי בנוי ממספר רב של טבלאות כאשר בכל טבלה מספר העמודות קבוע ולכל טבלה יש מפתח חד ערכי.

חוקי הנרמול, המוגדרים בתיאורית מסדי הנתונים הרלציוניים (הנקראים גם בסיסי- נתונים טבלאיים או יחסיים - Relational database theory), מייצגים עקרונות המשמשים לעיצוב טבלאות. קיימים 6 חוקי נרמול , אבל מעשית רק 3 החוקים הראשונים מעשיים עבור מנתחי המערכות.

העקרונות הנובעים מחוקי הנרמול מהראשון ועד השלישי, מוצגים כאן בצורה שאינה דורשת הבנה של התיאוריה הרלציונית. יתרה מכך, עקרונות אלה הם רבי ערך, אף למי שאינו משתמש במסד נתונים רלציוני.

קרא עוד

מאמר: נרמול טבלאות

מחברת: הילה קדמון

מאמר מפורט כולל דוגמא

קרא עוד

מאמר: מפתחות טבעיים לעומת מפתחות מלאכותיים

דיון נוקב ומעמיק מתרחש (כמעט) תמיד בחדרי הניתוח של צוותי הפרויקטים הנבנים בסביבה הטבלאית: האם להשתמש במפתחות "אמיתיים" לטבלה או להחליפם באמצעים מלאכותיים (Surrogate Keys).

ישנן דעות בעד ונגד לכאן ולכאן. במאמר זה נדבר על שתי הגישות, נדגיש את היתרונות והחסרונות בכל אחת מהן וננסה לעזור מניסיוננו על ידי הצגת הקווים המנחים אותנו בבחירת השיטה.

קרא עוד

מאמר: סוגי קשרים בין ישויות/תת ישויות

בין ישויות/תת ישויות קיימים בעיקרון 3 סוגי קשרים: אחד לאחד, אחד לרבים ורבים לרבים

קרא עוד

מאמר: דוגמאות לישויות קשר

קרא עוד

מצגת: בניית מודל נתונים לוגי באמצעות EA

מצורפת מצגת אשר מסבירה צעד אחר צעד כיצד לבנות מודל לוגי. בחלק הראשון יש דוגמא כיצד נראה מודל לוגי שהוגדר ב EA והחל משקף 11 יש הנחיות של צעד אחר צעד כיצד לבצע זאת

קרא עוד

רשימת תיוג: בדיקת מודל הנתונים

המטרות:

  • סיוע לBA במהלך בניית מודל הנתונים הלוגי

  • כלי מנחה לבדיקת המודל בעת ביצוע סקר אפיון

  • לסייע במעבר חלק למודל הפיסי

  • שיפור מתמיד: צבירת נסיון מצטבר בניהול הנתונים הלוגי ועדכון שוטף של רשימה זו

קרא עוד

מאמר אנגלית:Data model best practices

קרא עוד

30 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page