תקנים למידול נתונים


הסבר:

קיימים מוסדות רבים שעוסקים בתקינה של נתונים

בארץ: מכון התקנים והלמ"ס: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בחו"ל: ISO, IEEE,FGDC, W3C

התקינה היא קריטית ונועדה למנוע כאוס בייצוג הנתונים במערכות המחשוב השונות. תקינה מאפשרת יצירה , שיתוף ושילוב של נתונים בתוך ארגון ובין ארגונים שונים.

דוגמאות ידועות: XML, JASON,CSS

תקן למ"ס: רשימת היישובים

קרא עוד

תקן ישראלי 3166: רשימת קודי מדינות

קרא עוד

תקן 4217 ISO: רשימת קודי מטבעות

קרא עוד

תקן למ"ס: רשימת לענפים כלכליים

קרא עוד

תקן 639-1 ISO: רשימת קודי שפות

קרא עוד

מאמר אנגלית: 101 Modeling Notations

קרא עוד

מאמר אנגלית: שיטת IDEFX

קרא עוד

מאמר: Crow’s Foot Notation

קרא עוד

#מידולנתונים #תקנים

6 צפיות

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080