top of page

BIG DATA/No SQL

מצגת אנגלית : Introduction

קרא עוד

מאמר: מתי חכם להשתמש ב- ?NoSQL

מחבר: דנילו פוצ'יה

מודל נתונים יחסי יכול לגרום לירידה בביצועים, ואפילו להפוך בלתי שמיש. לפיכך אנו רואים כי מסדי נתונים שאינם יחסיים, או"NoSQL" , צוברים יותר ויותר אחיזה. מה ההבדל בין שני המודלים, ומתי הכי טוב להשתמש באיזה?

קרא עוד

מאמר: איך לבחור את מסד הנתונים המתאים

מחבר: ג'נאן דאש ההמלצה לחברות גדולות היא לבחון פתרונות מסד נתונים NoSQL כדי לענות לצרכיהן בעולם עסקי עתיר נתונים. האימוץ המהיר של מסדי נתונים חלופיים אלה בתוך מספר שנים בלבד הוא הוכחה לאטרקטיביות שלהם לעולם החדש של ביג דאטה, בו שולטים זריזות וגמישות, ביצועים וסקלאביליות.

קרא עוד

מאמר: מה זה אגם נתונים

מחבר: בנצי שרייבר

אגם הנתונים היא צורת אחסון נתונים שמטרתה לאסוף את כל המידע הקיים בארגון במאגר מרכזי אחד. הדגש הוא על העברה של כל הנתונים ללא אבחנה בצורתם או בתבניתם (format). קיימים נתונים משלושה סוגים עיקריים: נתונים בעלי צורה (structured) הנמצאים בדרך כלל במסד נתונים רלציוניים; נתונים בעלי צורה למחצה (semi-structured) כמו מסמכי xml, json; ונתונים ללא צורה כלל (unstructured) כמו דואר אלקטרוני או קבצי תוכן אחרים.

כל הנתונים הללו נאספים במאגר הנתונים בצורתם המקורית, ללא שינוי או התאמות. כאשר הנתונים נגישים ניתן להפעיל תהליכי עיבוד על מנת לאפשר פעילויות ומשימות שונות כמו הפקת דוחות, החזיה (visualization) ופעילויות מתקדמות יותר כגון machine learning. השם אגם נתונים מסמל את העובדה שהמידע צריך להופיע בצורתו הטבעית (כמו מים) ולזרום בצורה חופשית ממקום למקום על פי הצורך.

קרא עוד

מאמר: מסד נתונים מבוסס עמודות-Columnar DB

מחבר: איציק סיון

בניגוד ל DB רלציוני שמבוסס על שורות, ב DB מסוג Key Value כל עמודה מאוחסנת כטבלה נפרדת. מבנה זה מאפשר עיבודים אנליטיים מהירים מאד ל מסדי נתונים ענקיים וכן גמישות מירבית בהוספת מאפינים חדשים.

קרא עוד

מאמר: עקרונות יסוד ל DB מסוג Document

זוהי במידה מסויימת הרחבה של מסד נתונים טבלאי. השימוש במשפחה זו של בסיסי נתונים נפוץ בעיקר עבור אפליקציות שדורשות גמישות רבה במבנה הנתונים שלהם וסכמה דינמית בד בבד עם ביצועים קבועים ויכולות תשאול גבוהות

קרא עוד

מצגת אנגלית: Making Sense of NoSQL

קרא עוד

מדריך אנגלית: Big Data Hadoop Tutorial

קרא עוד

מאמר אנגלית: What is Big Data?

קרא עוד

מאמר אנגלית: NOSQL Data Modeling Techniques

קרא עוד

מאמר אנגלית: NoSQL Data Architecture & Data Governance

קרא עוד

מאמר אנגלית: How to Choose the Right NoSQL Database

קרא עוד

מאמר אנגלית: Data Modeling Guidelines for NoSQL JSON Document

קרא עוד

מאמר אנגלית:Unified Data Modeling for Relational and NoSQL Databases

קרא עוד

מצגת אנגלית: Mastering Data Modeling for NoSQL Platforms

קרא עוד

מצגת אנגלית: Big Data and Hadoop

קרא עוד

מאמר אנגלית: NoSQL Database Design Using UML

קרא עוד

ספר אנגלית: Big Data for Dummies

קרא עוד

סרטון אנגלית: SQL vs NoSQL or MySQL vs MongoDB

סרטון: BIG DATA האתגר והפוטנציאל-זוהר ארד

סרטון אנגלית: Introduction to NOSQL

סרטון : BIG DATA עומד לשנות את העולם

סרטון אנגלית :Hadoop Versus SQL

סרטון אנגלית: Hadoop Architecture

סרטון אנגלית: Hadoop and Datalakes

סרטון אנגלית : Modeling data in document data bases

סרטון אנגלית: Surviving modeling in NOSQL

סרטון אנגלית: Demystifying columnar databases

מסד נתונים מבוסס עמודות

סרטון: Column store Undexes

סרטון אנגלית: NOSQL Document Data Bases

סרטון אנגלית: Intro to Graph Databases Episode #1 - Evolution of DBs

סרטון אנגלית: Episode #2 - Properties of Graph DBs & Use Cases

סרטון אנגלית: Episode #3 - Property Graph Model

סרטון אנגלית: Episode #4 - (RDBMS+SQL) to (Graphs+Cypher

סרטון אנגלית: When should I use a Graph data base

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page