top of page

פרק 10. טכניקות לגילוי דרישות


מאמר: ניהול צבר

צבר נועד לשמירה , מעקב ותיעדוף של פריטי עבודה(Work Items)

קרא עוד

מאמר: טכניקות תיעדוף דרישות

תיעדוף הוא תהליך המשמש לקביעת החשיבות היחסית של מידע בניתוח עסקי. החשיבות עשויה להיות מבוססת על ערך, סיכון, קושי יישום, או קריטריונים אחרים. סדרי עדיפויות אלה משמשים כדי לקבוע באיזה מידע עסקי צריך להתמקד לצורך ניתוח נוסף, מהו הסדר הנכון ליישום הדרישות , או כמה זמן או פירוט יש להקצות לדרישות

קרא עוד

מאמר: Benchmark מידוד

ניתוח "Benchmarking "הנה טכניקה שיטתית של זיהוי נקודות חוזק וחולשה יחסיות של הארגון. הטכניקה נועדה להשוות תהליכים/תוצרים של הארגון לעומת חברות מובילות מקבילות או מתחרות בשוק. המטרה הינה לגלות כיצד חברות אחרות הגיעו לביצועים מצטיינים בתחום)ביצועי על(, על מנת לתכנן פרויקטים לשיפור התהליכים הפנימיים/תוצרים של הארגון אליו אנו משתייכים.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Benchmarking and Market Analysis ב EA

קרא עוד

סרטון אנגלית: MATURITY IT-Benchmarking

מאמר: משחקים שיתופיים

משחקים שיתופיים מעודדים את המשתתפים בפעילות של שיתוף פעולה בבניית הבנה משותפת לבעיה או לפתרון.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Collaborative Games ב EA

קרא עוד

מאמר: ניתוח מסמכים

הטכניקה לניתוח מסמכים הינה אחת הטכניקות האפקטיביות ביותר לאתחול תהליך ניהול הדרישות. מומלץ להשתמש בטכניקה אם המטרה היא ללמוד את הפתרון הקיים ובמיוחד אם לפתרון הקיים אין יותר מומחי תוכן בארגון או שאינם זמינים בשלב הגדרת הדרישות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Document Analysis ב EA

קרא עוד

מאמר אנגלית: Financial Analysis

קרא עוד

מאמר: ראיונות

ראיון הוא גישה שיטתית שנועדה לגלות מידע לצורך ניתוח עסקי מידע מאדם או מקבוצת אנשים על ידי שיחה עם המרואיינים, שאלות רלוונטיות ותיעוד התשובות. הראיון יכול לשמש גם להקמת קשרים ובניית אמון בין BA לבין בעלי עניין על מנת להגדיל את מעורבות בעלי העניין או לבנות תמיכה לפתרון המוצע.

קרא עוד

מאמר: מיפוי רעיונות

מיפוי רעיונות הוא סוג של הערות לצורך רישום מחשבות, רעיונות, ומידע בתרשים לא ליניארי. מיפוי רעיונות משתמש בתמונות, במלים, בצבעים ובמערכות יחסים מקושרים כדי ליישם מבנה והגיון למחשבות, לרעיונות ולמידע. במפה יש רעיון מרכזי שנתמך על ידי רעיונות משניים )או נושאים(, ואחריו שכבות רבות של רעיונות )או נושאים משניים( לפי הצורך לבטא באופן מלא את המושג. הקשרים בין רעיונות מבוצעים על ידי ענפים, בדרך כלל יש מילת מפתח אחת המשויכת אליהם לצורך חיבור.

קרא עוד

מאמר: ניתוח דרישות לא פונקציונליות

ניתוח דרישות לא פונקציונליות בוחן את הדרישות לפתרון המגדירות את רמות הביצועים של הדרישות הפונקציונליות. הוא קובע קריטריונים שניתן להשתמש בהם כדי לשפוט את הפעולה הטכנית של מערכת ולא התנהגויות עסקיות (אשר נקראות הדרישות הפונקציונליות).

קרא עוד

סרטון אנגלית: Non-Functional Requirements Add Value to User Stories

מאמר: תצפיות

תצפית משמשת להפקת מידע על ידי צפייה והבנה של פעילויות ואת ההקשר שלהם. התצפית משמשת כבסיס לזיהוי צרכים והזדמנויות, הבנת תהליך עסקי, קביעת תקני ביצוע, הערכה ביצועי פתרון, או תמיכה בהדרכה ופיתוח.

קרא עוד

ניתוח שורש הבעיה

ניתוח סיבות השורש הינה בחינה שיטתית של בעיה או מצב שמתמקדת במקור הבעיה כנקודת מוצא לתיקון ולא בהשפעות שלה. זוהי שיטת ניתוח איטרטיבית שלוקחת בחשבון שייתכן ויש מספר סיבות שורש שתורמות להשפעות

קרא עוד

מאמר: מטריצת תפקידים והרשאות

מטריצת תפקידים והרשאות משמשת כדי להבטיח כיסוי של פעילויות על ידי מתן אחריות, זיהוי תפקידים, גילוי תפקידים חסרים, וכדי לתקשר תוצאות של שינוי מתוכנן

קרא עוד

מאמר אנגלית: Root Cause Analysis ב EA

קרא עוד

מאמר אנגלית: How I Used Five Whys

קרא עוד

מאמר : הכנת סקרי דעת ושאלונים

סקר או שאלון משמשים לגילוי מידע הנחוץ לניתוח עסקי - כולל מידע על לקוחות, מוצרים, נוהלי עבודה וגישות - מקבוצת אנשים באופן מובנה ובזמן קצר יחסית.

קרא עוד

מאמר: סיפורי לקוח

סיפורי לקוח לוכדים את הצרכים היחודיים של בעלי עניין ומאפשרים לצוותים להגדיר יכולות בעלות ערך לבעלי העניין תוך שימוש בתיעוד קצר ופשוט. הם משמשים כבסיס לאיתור הצרכים ומאפשרים תיעדוף, הערכת משאבים ותכנון של הפתרון הנדרש. סיפור לקוח הוא בדרך כלל 3-2 משפטים קצרים שמתארים: מיהו בעל הצורך, המטרה אותה מנסה בעל העניין להשיג ומידע נוסף שעשוי להיות קריטי להבנת התיחום של הסיפור. עם דגש על הערך לבעל העניין, סיפור לקוח מזמין חקר של הדרישות ומעודד דיונים עמוקים יותר עם בעלי העניין וכן קיבוץ הדרישות לצורך פיתוח.

קרא עוד

סרטון אנגלית: User Stories: Agile Requirements Definition

מאמר: סדנאות

סדנה היא אירוע ממוקד בהשתתפות בעלי עניין מרכזיים ומומחים לנושא

לתקופה מרוכזת של זמן. ניתן לערוך סדנה למטרות שונות, כולל תכנון, ניתוח, תכנון, תיחום, איתור דרישות, בנית מודלים, או כל שילוב של אלה. ניתן להשתמש בסדנה

ליצור רעיונות עבור תכונות חדשות או מוצרים, להגיע להסכמה על נושא, או לצורך סקירת

דרישות או אפיונים.

קרא עוד

#BABOK #נקודותמבט #טכניקות

76 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page