top of page

פרק 10. טכניקות להגדרת חוקים עסקיים


מאמר: ניתוח חוקים עסקיים

משתמשים בניתוח חוקים עסקיים לצורך זיהוי, ביטוי, אימות, עידון וארגון של חוקים שמעצבים את ההתנהגות העסקית היומית ומנחים את קבלת ההחלטות התפעוליות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Business Rules Analysis ב EA

קרא עוד

מאמר: מילון מונחים

מילון מונחים משמש כדי לספק הבנה משותפת של מונחים המשמשים את בעלי העניין. מונח יכול להיות בעל משמעויות שונות עבור כל שני אנשים. רשימה של מונחים והגדרות מבוססות מספקת שפה משותפת שניתן להשתמש בה לתקשר ולהחליף רעיונות

קרא עוד

מאמר: כריית מידע

כריית מידע הוא תהליך אנליטי הבוחן כמויות גדולות של נתונים מנקודות מבט שונות ומסכם את הנתונים בצורה כזו שמתגלים דפוסים ויחסים שימושיים. התוצאות של טכניקות כריית מידע הן בדרך כלל מודלים מתמטיים או נוסחאות המתארים דפוסים ויחסי בסיס. מודלים אלה ניתנים להצגה לצורך קבלת החלטות אנושיות באמצעות לוחות המחוונים והדיווחים החזותיים, או למערכות קבלת החלטות אוטומטיות באמצעות מערכות לניהול החוקים העסקיים או למימוש פנימי בתוך מסד נתונים.

קרא עוד

מאמר: מידול החלטות

מודלים לקבלת החלטות מראים כיצד נתונים וידע משולבים כדי לקבל החלטה ספציפית. מודל החלטה יכול לשמש הן להחלטות פשוטות והן להחלטות מורכבות. מודל החלטה פשוט משתמש בטבלת החלטה אחת או עץ החלטה כדי להראות כיצד קבוצה של כללים עסקיים הפועלים על קבוצה משותפת של אלמנטים נתונים משתלבים כדי ליצור החלטה. מודלים החלטה מורכבים שוברים את ההחלטה למרכיבים, כך שניתן לתאר כל פיסת החלטה בנפרד ואילו המודל יכול להראות איך משלבים את כל הפיסות על מנת לקבל החלטה כוללת.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Decision Model and Notation )DMN)

קרא עוד

מאמר אנגלית: Decision Tree Diagram ב EA

קרא עוד

#BABOK #נקודותמבט #טכניקות

18 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page