top of page

פרק 10. טכניקות למידול נתונים


מאמר: מילון נתונים

מילון נתונים משמש לתיעוד הגדרות סטנדרטיות של רכיבי נתונים, משמעויותיהם וערכים מותרים. מילון נתונים מכיל הגדרות של כל אלמנט נתונים ומציין כיצד רכיבים אלה משתלבים באלמנטים של נתונים מרוכבים. מילוני נתונים משמשים לתקינה של שימוש ומשמעות של מרכיבי נתונים בין פתרונות ובין בעלי עניין.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Data Dictionary ב EA

קרא עוד

מאמר: כריית מידע

כריית מידע הוא תהליך אנליטי הבוחן כמויות גדולות של נתונים מנקודות מבט שונות ומסכם את הנתונים בצורה כזו שמתגלים דפוסים ויחסים שימושיים

קרא עוד

מאמר אנגלית: Data Mining ב EA

קרא עוד

מאמר: מידול נתונים

מודל נתונים מתאר את הישויות, המחלקות או אובייקטי הנתונים הרלוונטיים לתחום, את המאפיינים המשמשים לתיאורם ואת הקשרים ביניהם כדי לספק שפה משותפת לניתוח ולפיתוח

קרא עוד

מאמר אנגלית: Data Modeling ב EA

קרא עוד

מאמר: ניתוח מסמכים

הטכניקה לניתוח מסמכים הינה אחת הטכניקות האפקטיביות ביותר לאתחול תהליך ניהול הדרישות. מומלץ להשתמש בטכניקה אם המטרה היא ללמוד את הפתרון הקיים ובמיוחד אם לפתרון הקיים אין יותר מומחי תוכן בארגון או שאינם זמינים בשלב הגדרת הדרישות. הטכניקה ישימה גם כאשר מדובר בהכנסת BA חדש לפרויקט קיים או כל גורם אחר שאמור להכיר את העסק/הפרויקט מאפס. מסמכים מועמדים לניתוח יכולים להיות בין השאר: תוכניות עסקיות, הערכות שוק, חוזים, RFP ,נהלי עבודה, מסמכי הדרכה, ספרות שדנה במוצרים מתחרים, סקירות של מוצרים דומים, דוחות/סיכומי דיון על בעיות במערכת, הצעות של לקוחות, מסמכי אפיון של מערכות דומות, מבנה מסד נתונים קיים.

קרא עוד

מאמר: ניתוח ממשקים

ממשק הוא חיבור בין שני רכיבים או פתרונות. רוב הפתרונות דורשים ממשק אחד או יותר כדי להחליף מידע עם מרכיבי פתרון אחרים, יחידות ארגוניות או תהליכים עסקיים

קרא עוד

#BABOK #נקודותמבט #טכניקות

159 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page