top of page

פרק 10. טכניקות למידול תהליכים


מאמר: תרשימי DFD

תרשים DFD מתאר את השינוי שעוברים הנתונים. התרשים שימושי בתיאור מערכת מבוססת עסקה)טרנזקציה( וממחיש את הגבולות של מערכת פיזית, לוגית או ידנית. DFD ממחיש את התנועה ואת הפיכת הנתונים בין גורמים חיצוניים )ישויות( ותהליכים. הפלט מחיצוני או תהליך אחד הוא הקלט לאחר. DFD ממחיש גם את המאגרים הזמניים או הקבועים בהם הנתונים מאוחסנים במערכת או בארגון. הנתונים המוגדרים צריכים להיות מתוארים במילון נתונים.

קרא עוד

מאמר: Data Flow Diagrams ב EA

קרא עוד

סרטון אנגלית: How to Draw a Data Flow Diagram

סרטון אנגלית: How to Draw Data Flow Diagram

מאמר: פירוק פונקציונלי

פירוק פונקציונלי ניגש לניתוח של מערכות מורכבות ומושגים על ידי בחינתן כמערכת של פונקציות, אפקטים ורכיבים משותפים או קשורים. בידוד זה מסייע להפחית את המורכבות של הניתוח. פירוק רכיבים גדולים יותר לתת רכיבים מאפשר התקדמות מידתית, מעקב, ומדידת מאמץ עבודה עבור כל אחד מהם. זה גם מקל על הערכת ההצלחה של כל רכיב משנה כפי שהוא מתייחס לרכיבים אחרים גדולים או קטנים יותר.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Functional Decomposition ב EA

קרא עוד

סרטון אנגלית: Functional Decomposition Diagrams

מאמר: ניתוח ממשקים חיצוניים

ניתוח ממשקים משמש לזיהוי היכן, מה, למה, מתי, איך, ועבור מי המידע מוחלף בין רכיבי פתרון או על פני גבולות הפתרון.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Interface Analysis ב EA

קרא עוד

מאמר : ניתוח אפקטיביות תהליכים

:ניתוח תהליכים משמש למטרות שונות, כולל

• המלצה על תהליך יעיל או אפקטיבי יותר

• קביעת הפערים בין המצב הנוכחי והעתידי של התהליך

• הבנת הגורמים שייכללו במשא ומתן על חוזה

• הבנה כיצד נתונים וטכנולוגיה משמשים בתהליך

• ניתוח ההשפעה של שינוי צפוי על התהליך

קרא עוד

מאמר : מידול תהליכים

מידול תהליך הוא בניית מודל גרפי סטנדרטי המשמש להצגת תהליך עבודה עתידי או נוכחי והוא מהווה בסיס לניתוח התהליך

קרא עוד

מאמר אנגלית: Process Modeling ב EA

קרא עוד

מאמר : בניית אב טיפוס

בניית אב טיפוס משמש כדי לעורר ולאמת את צרכי בעלי העניין באמצעות תהליך איטרטיבי שיוצר את

ממשק המשתמש. הוא משמש גם כדי לייעל את חוויית המשתמש, כדי להעריך אפשרויות הצגת מסכי

.המערכת כבסיס לפתרון המלא

קרא עוד

מאמר : תרשימי רצף (Sequence Diagrams)

תרשימי רצף משמשים למידול הלוגיקה של תרחישי השימוש )Cases Use)על ידי הצגת המידע שעובר בין אובייקטים במערכת בעת ביצוע התרחיש.

קרא עוד

מאמר: תרשימי מצב(State Diagrams)

מודל המצבים משמש לתיאור ולניתוח של מצבים שונים של ישות בתוך מערכת, כיצד ישות זו משתנה ממצב למצב, מה יכול לקרות לישות כאשר היא נמצאת בכל מצב.

קרא עוד

מאמר : מקרי שימוש ותרחישים

מקרי שימוש מתארים את האינטראקציות בין השחקן הראשי, הפתרון ו כל השחקנים המשניים הדרושים כדי להשיג את המטרה של השחקן הראשי. מקרי השימוש מופעלים בדרך כלל על ידי השחקן הראשי, אבל במקרים מסויימים עשויים להיות מופעלים גם על ידי מערכת אחרת או על ידי אירוע חיצוני או טיימר.

קרא עוד

סרטון אנגלית: What is a Use Case

#BABOK #נקודותמבט #טכניקות

910 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page