top of page

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי


מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי

מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה, מתודולוגיה או רמה בתוך הארגון. מושגי הליבה כוללים שישה מונחים שיש להם משמעות זהה לכל העוסקים בניתוח עסקי ומסייעים להם לדון ולהבהיר את המשימות שלהם. כל ששת המושגים הם הכרחיים וחשובים באותה מידה לעולם הניתוח העסקי וכל אחד מהם מוגדר באמצעות חמשת המושגים האחרים.

קרא עוד

מאמר: הגדרות מפתח

במאמר מוגדרים 8 מושגי יסוד שמהווים בסיס להבנת המושגים בהם משתמש BABOK

קרא עוד

מאמר: חלוקת הדרישות לאשכולות

המאמר מציג כיצד BABOK ממליץ לחלק את הדרישות ל 3 קטגוריות עיקריות : דרישות עסקיות,

דרישות הפתרון ודרישות מעבר

קרא עוד

מאמר: בעלי עניין

כל משימה כוללת רשימה של בעלי עניין אשר צפויים להשתתף בביצוע משימה זו או מי שיושפע ממנה. בעל עניין הוא אדם או קבוצה ש BA עשוי ליצור עמו אינטראקציה ישירות או בעקיפין. מדריך ה BABOK אינו מחייב שדווקא התפקידים המצוינים לעיל יהיו רלוונטיים תמיד. כל בעל עניין יכול להיות מקור לדרישות, הנחות או מגבלות

קרא עוד

מאמר: דרישות ואפיון מפורט

גילוי, ניתוח, אימות, וניהול הדרישות הוכרו באופן עקבי כפעילות מרכזית של ניתוח עסקי. עם זאת, חשוב להכיר בכך שמנתחי מערכות עסקיים אחראים גם לאפיון המפורט, רמת האפיון המפורט משתנה בהתאם לפרספקטיבה שבה עובד ה BA. הדרישות מתמקדות בצורך; האפיון המפורט מתמקד בפתרון. ההבחנה בין דרישות ואפיון מפורט אינה תמיד ברורה. אותן טכניקות משמשות לגילוי, מידול וניתוח של שניהם. דרישה מובילה לאפיון, אשר בתורו עשוי להניע גילוי וניתוח של דרישות נוספות.

קרא עוד

סרטון אנגלית: מושגי יסוד

סרטון אנגלית: מושגי הליבה

#BABOK #תכנוןופיקוח

45 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page