top of page

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח

מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין הפרויקטים השונים יש לבצע התאמה של המתודולוגיה הארגונית הג"נרית לפרויקט הנוכחי. יש לתת דגש לניהול נכון של כל המסמכים כך שלכל חברי הצוות תהיה נגישות נוחה ואחידה ככל האפשר לכל אורך מחזור החיים של הפרויקט.

קרא עוד

מאמר: תכנון מעורבות בעלי העניין

מטרת משימה זו היא לתכנן גישה להקמה ושמירה על יחסי עבודה אפקטיביים עם בעלי עניין.

קרא עוד

מאמר: תכנון הבקרה על תהליך הניתוח

מטרת המשימה של תכנון הבקרה היא להגדיר כיצד יתקבלו החלטות על דרישות ואפיונים כולל סקרים/ביקורות, בקרת שינוי, אישורים ותיעדופים

קרא עוד

מאמר: תכנון ניהול התיעוד למידע שנוצר בניתוח

מטרת התכנון היא לפתח גישה לתיעוד המידע של תהליך הניתוח

תיעוד מרכיבי הניתוח כולל את כל המידע ש BA יוצר ומפיץ במהלך ביצוע הניתוח העסקי. לדוגמא: דרישות, מודלים, אפיונים, אב טיפוס.

קרא עוד

מאמר: זיהוי שיפור ביצועים בתהליך הניתוח

מטרת המשימה היא להעריך את יעילות עבודת הניתוח העסקי ולהתכונן לשיפור התהליכים במידת הצורך, בפרויקט הנוכחי ובפרויקטים הבאים.

קרא עוד

סרטון אנגלית: Plan Business analysis approach

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page