top of page

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות

מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב הבנה של מה תהיה ההשפעה של הכנסת שינויים.

קרא עוד

מאמר : תחזוקת דרישות

המטרה של תחזוקת דרישות היא לשמור על דיוק ועקביות הדרישות

לאורך כל מחזור החיים, ולתמוך בשימוש חוזר בדרישות לפתרונות אחרים.

קרא עוד

מאמר : תיעדוף דרישות

תיעדוף היא פעולה של דרוג הדרישות כדי לקבוע את החשיבות היחסית של הדרישות לבעלי העניין. כאשר דרישה מתועדפת, היא מקבלת עדיפות גבוהה או נמוכה יותר. עדיפות יכולה להתייחס לערך היחסי של דרישה, או לרצף שבו היא תיושם. תיעדוף הוא תהליך מתמשך, סדרי העדיפויות משתנים כאשר ההקשר משתנה. בתהליך מזהים גם תלויות בין דרישות וניתן להשתמש בהן כבסיס לתיעדוף. תעדוף הוא תהליך קריטי המבקש להבטיח לבעלי העניין השגת ערך מירבי. קרא עוד

מאמר : הערכת שינויים לדרישות

המשימה של הערכת שינויים לדרישות מבוצעת כמענה לצרכים חדשים או

פתרונות חדשים שהתגלו. דרישות אלו עלולות לסתור את אסטרטגיית השינויים

או תכולת הפתרון. יש לבצע הערכה כדי לקבוע אם

.השינוי המוצע יגדיל את ערכו של הפתרון, ואם כן, מה הפעולה שצריך לנקוט

קרא עוד

מאמר: אישור דרישות

מטרת אישור הדרישות היא להשיג הסכמה ואישור דרישות ואפיונים להמשך עבודתו של ה BA או המשך פיתוח הפתרון

קרא עוד

סרטון אנגלית: Requirement Life cycle Management

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page