top of page

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי

מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע

הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן ישיר או עקיף כתוצאה משינוי

זה.

קרא עוד

מאמר: הגדרת המצב העתידי

כל שינוי תכליתי חייב לכלול הגדרת הצלחה. BA עובד על מנת להבטיח כי המצב העתידי של הארגון מוגדר היטב, כי הוא בר השגה עם המשאבים הזמינים, וכי לבעלי העניין המרכזיים יש חזון משותף והסכמה משותפת אודות התוצאה הרצויה.

קרא עוד

מאמר : הערכת סיכונים

מטרת הערכת סיכונים היא להבין את התוצאות הבלתי רצויות של

.כוחות פנימיים וחיצוניים על הארגון במצב העתידי או בעת המעבר אליו

.הבנת ההשפעה הפוטנציאלית של כוחות אלה יכולה לסייע בהמלצות ​​על דרך פעולה

קרא עוד

מאמר : הגדרת אסטרטגיית ניהול השינוי

המטרה של הגדרת אסטרטגיית ניהול השינוי הינה לפתח ולהעריך חלופות שונות לניהול השינוי בארגון בעקבות הפרויקט ואז לבחור את החלופה המתאימה ביותר.

קרא עוד

סרטון אנגלית: How to do a GAP Analysis

סרטון אנגלית: How to Survive Change in the Business Analysis World

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page