top of page

התרשימים של UML

הסבר: תרשימי מארזים (Package Diagram)

  • Package/מארז הוא יחידה בסיסית בעולם ה UML

  • כל מודל (דרישות, נתונים, תהליכים...) מורכב מאוסף היררכי של Packages (מארזים)

  • את הקשר בין המארזים ניתן להציג באמצעות Package Diagram

  • כל מארז יכול להיות מורכב ממספר רצוי של מארזים

  • ה Package DIagram מציג מצב סטטי של המערכת

  • תרשים המארזים הוא אחד מ 13 התרשימים התקניים של UML

דוגמא 1- חלוקת מערכת לתת מערכות

חלוקת מערכת לתת מערכות

דוגמא 2- חלוקת מערכת לתת מערכות

חלוקת מערכת לתת מערכות

דוגמא 3- חלוקת דרישות למארזים דוגמא 3- חלוקת תהליכים למארזים

מאמר: תרשים לתיאור Packages

הסבר מפורט לעקרונות השימוש של מארזים ב UML

קרא עוד

הסבר: Object Diagram

  • זהו תרשים שנגזר מתרשים מחלקות

  • התרשים מציג תמונה נקודתית של קשר בין אוביקטים ספציפיים ( Instances ) של המחלקות ברגע נתון

  • שימוש נפוץ: הצגת רשימת אובייקטים בודדים, לדוגמא רשימה של קבועי המערכת

דוגמא - תרשים מחלקות

תרשים מחלקות

דוגמא 2 - תרשים אובייקטים נקודתי

תרשים אובייקטים נקודתי

דוגמא 3- רשימת קבועי המערכת

רשימת קבועי המערכת

מאמר אנגלית: UML - Object Diagrams

דיאגרמה של אוביקטים מאפשר הצגה של קשרים בין אוביקטים בודדים וספציפיים של מחלקה נתונה

קרא עוד

Class Diagram

מאמר: תרשים המחלקות

קרא עוד

מאמר אנגלית: Class Diagram Tutorial: with Examples

קרא עוד

Sequence Diagram

מאמר: יסודות תרשים הרצף

קרא עוד

מאמר: פירוט דיאגרמת הרצף-חיים מיכאל

קרא עוד

מאמר אנגלית: Sequence Diagram Tutorial: Complete Guide with Examples

קרא עוד

StateChart Diagram

מאמר: עקרונות מידול מצבים(BABOK)

מודל המצבים משמש לתיאור ולניתוח של מצבים שונים של ישות בתוך מערכת, כיצד ישות זו משתנה

מצב למצב, מה יכול לקרות לישות כאשר היא נמצאת בכל מצב

קרא עוד

מאמר: תרשים מצבים

תיאור מפורט של הטכניקה

קרא עוד

UML - Statechart Diagrams :מאמר אנגלית

קרא עוד

מאמר אנגלית: State Machines

הסבר על תרשימי מצב בתוכנת EA

קרא עוד

Activity Diagram

מאמר אנגלית: Activity Diagrams

מאמר באתר של Enterprise Architect

קרא עוד

מאמר אנגלית: Activity Diagrams

קרא עוד

Data Modeling

מאמר אנגלית: Data Modelling with UML

קרא עוד

162 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page