top of page

טבלאות החלטה

טבלאות החלטה יסודות

טבלת החלטה מאפשרת להגדיר חוקים מורכבים בצורה שיטתית, מובנת ללקוח, קלה לתחזוקה, קלה לתכנות וקלה לבדיקות.

בניסוח חופשי קל מאד לשכוח צרופים אפשריים ובכך להכניס שגיאות לוגיות במערכת ובנוסף כל שינוי בחוק יחייב גם שינוי בתוכנה ובכך להפר את עקרון החוקים העסקיים

הטכניקה של טבלאות ההחלטה הוגדרה עוד בשנות ה 60 של המאה הקודמת כמענה לצורך של חברות תעופה לפתור בעיות מורכבות של הגדרת מספר רב של צירופים אפשריים בתפעול מטוסים.

דוגמא:

חוק להגדרת תוספת מיוחדת לעובדים

 • עובדת עם ותק של למעלה מ 15 שנה זכאית לתוספת של 300$.

 • עובד עם יותר מ 3 ילדים, גיל נמוך מ 45 ותק של 15 שנה ומעלה, זכאי לתוספת של 500$

 • עובדת עם יותר מ 3 ילדים זכאית לתוספת של 250$

 • עובד בן 45 ומעלה , ותק של פחות מ 15 שנה, זכאי לתוספת של 150$

 • אם עובד זכאי לכאורה לשתי תוספות הוא יקבל את הגבוהה מבינהן

לניסוח תמים זה יש מספר חסרונות בולטים:

1. יש 7 צירופים שלא נתנו עליהם את הדעת

2. סביר להניח שהתוכניתנים יתרגמו את החוק כלשונו בגוף התוכנית

3. כל שינוי יחייב שינוי בתוכנה

4. מומחי הבדיקות יתקשו לבדוק את נכונות הפתרון

ניתן לנסח את החוק בצורה חלופית בשני אופנים:

1. טבלת החלטה מלאה

2. טבלת החלטה חלקית

להלן טבלת ההחלטה המלאה: ניתן לראות כי 7 מקרים אינם מכוסים!

טבלת ההחלטה מלאה

טבלת ההחלטה המלאה

טבלאות החלטה מלאות

טבלת החלטה מלאה נבנית במטרה לכסות את כלל הצירופים האפשריים

דוגמא:

חוק להגדרת תוספת מיוחדת לעובדים

 • עובדת עם ותק של למעלה מ 15 שנה זכאית לתוספת של 300$.

 • עובד עם יותר מ 3 ילדים, גיל נמוך מ 45 ותק של למעלה מ15 שנה, זכאי לתוספת של 500$

 • עובדת עם יותר מ 3 ילדים זכאית לתוספת של 250$

 • עובד בן 45 ומעלה , ותק של עד 15 שנה, זכאי לתוספת של 150$

 • אם עובד זכאי לכאורה לשתי תוספות הוא יקבל את הגבוהה מבינהן

שלב 1: מאתרים את הפרמטרים/השחקנים של הבעיה. במקרה זה יש לנו 4 שחקנים: מגדר, שנות ותק, מספר ילדים, גיל

שלב 2: קובעים לכל שחקן את מספר האפשרויות- במקרה זה 2

שלב 3: ממלאים את טבלת העזר לניתוח הבעיה

שלב 4: מחשבים את המספר הכולל של האפשרויות= מכפלת מספרי האפשרויות של כל השחקנים, להלן N

שלב 5: קובעים את מקדם המחזוריות לכל שחקן:

המקדם הראשון = 1

מקדם אחר = מקדם קודם * מספר אפשרויות קודם

שימו לב: שינוי סדר השחקנים משנה את ערך מקדמי המחזוריות

מספר האפשרויות נשאר תמיד קבוע

טבלאות החלטה מלאות

שלב 6: בונים טבלה עם שורה אחת של מקדמי המחזוריות ו N שורות ריקות

ממלאים את כל הצירופים האפשריים על פי מקדמי המחזוריות

טבלאות החלטה מלאות

שלב 7: מוסיפים עמודות לכל התוספות/הפעולות האפשריות

שלב 8: ממלאים את השורות על פי נתוני החוק המקוריים

טבלאות החלטה מלאות

שלב 9: מסכמים עם הלקוח מה משמועת החוק בכל המקרים שאינם מכוסים

טבלאות החלטה חלקיות

טבלת החלטה חלקיות נבנות במטרה להציג את החוק העסקי כפי שהוא ללא ניסיון לכסות את כלל הצירופים האפשרי

חוק להגדרת תוספת מיוחדת לעובדים

 • עובדת עם ותק של למעלה מ 15 שנה זכאית לתוספת של 300$.

 • עובד עם יותר מ 3 ילדים, גיל נמוך מ 45 ותק של למעלה מ 15 שנה , זכאי לתוספת של 500$

 • עובדת עם יותר מ 3 ילדים זכאית לתוספת של 250$

 • עובד בן 45 ומעלה , ותק עד 15 שנה, זכאי לתוספת של 150$

 • אם עובד זכאי לכאורה לשתי תוספות הוא יקבל את הגבוהה מבינהן

​שלב 1: מאתרים את הפרמטרים/השחקנים של הבעיה. במקרה זה יש לנו 4 שחקנים: מגדר, שנות ותק, מספר ילדים, גיל

שלב 2: בונים טבלה עם עמודה אחת למפתח ו 4 עמודות לפרמטרים. כל פרמטר שיש לו טווח מחולק לשניים. מוסיפים עמודה לתוצאה של ההחלטה

שלב 3: ממלאים את הטבלה על פי התנאים המקוריים. בכל מקרה בו לערך הפרמטר אין משמעות לתוצאה רושמים מינוס -

שלב 4. ממיינים את השורה על פי סדר יורד של ערך התוצאה

שלב 5. מוסיפים בסוף שורה בה אין ערך לכל הפרמטרים ובשדה התוצאה רושמים את התוצאה המבוקשת במקרה שהנתונים בשטח אינם מתאימים לשורות הקודמות בתוך הטבלה

טבלאות החלטה חלקיות

ניתן להשתמש בטבלאות החלטה חלקיות גם לצורך ביצוע בדיקות

ראו מאמר של אייל זילברמן

עצי החלטה

ניתן להציג טבלאות החלטה בצורה ויזואלית גם באמצעות עצים

בהיבט הלקוח עץ ההחלטה הרבה יותר מובן

לדוגמא: חוק לאישור הלוואה

אם מסגרת האשראי נמוכה , הפקדות קטנות דוחים את ההלוואה

אם מסגרת האשראי גבוהה ,משיכות קטנות, הפקדות גדולות – מאשרים

אם מסגרת האשראי גבוהה , משיכות גדולות והפקדות קטנות – דוחים

אם מסגרת האשראי גבוהה, משיכות קטנות, הפקדות קטנות, יש לבצע בירור עם מנהל הסניף

ניתוח הבעיה:

עצי החלטה

טבלת ההחלטה נראית כך:

טבלת ההחלטה נראית כך

עץ ההחלטה נראה כך:

12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page