top of page

Activity Diagrams


טופס: הגדרת Use Case

מצורף טופס לפירוט Use Case במסמך Word

יש לקחת בחשבון שאין תקן בינלאומי להגדרת UC והטופס המצורף נגזר מהנסיון שיש לי ורעיונות שנלקחו מהספרות כל ארגון יכול לבצע את ההתאמות הנדרשות.

למי שעובד ב Agile, רעיון ה UC זהה למעשה לתמה

טופס לתאור מפורט של Use Case

דוגמא: משיכת מזומן מכספומט

דוגמא: הזמנת רכב מחברת השכרה

הסבר: תרשימי פעילות Activity Diagram

ארגז הכלים של תרשים פעילויות

תרשימי פעילות

Activity Diagram הוא למעשה אבולוציה של

תרשים הזרימה שמוכר מזה עשרות בשנים

זהו אחד התרשימים החשובים ביותר של UML

השימושים העיקריים של תרשים זה:

  • מידול מפורט של תהליכים (Use Cases) - ההיבט הדינמי של המערכת

  • מידול מפורט של נוהלי עבודה

  • הצגה מפורטת של תהליך עסקי מקצה לקצה (WorkFlow)

  • פירוט של המסלול הבסיסי וכל המסלולים החלופיים של UC אחד

  • הצגת אלגוריתמים מפורטים בעיצוב תוכנה

ארגז הכלים של התרשים מכיל מספר רב של צלמיות, אבל מעשית רק מספר מועט מהם נמצאים

בשימוש שכיח.

מקובל (אבל לא הכרחי) לחלק את התרשים ל 3 נתיבים (Swim Lanes) רצוי לשמור על צבע אחיד של

הנתיבים בכל תרשימי המערכת

נתיב המשתמש: בנתיב זה מציגים את הפעילויות של המשתמש מול המערכת

נתיב המערכת: בנתיב זה מציגים את הפעילויות הנדרשות לביצוע על ידי המערכת החדשה

נתיב הקשרים: נתיב זה מיועד להצגת הקשרים של הפעילויות השונות למרכיבים הסטטיים של המערכת

מודל הנתונים, מודל הממשק ומודל החוקים

דוגמא: משיכת מזומן

הסבר: עקרונות לבניית Activity Diagram

להלן מספר עקרונות

כללי

1. חייבת להיות לפחות נקודת כניסה אחת ונקודת יציאה אחת

2. הקשר בין הפעילויות (Activities) השונות הינו באמצעות קשר מסוג Control Flow

3. שם הפעילות חייב להתחיל בפעולה: הצגת, חיפוש, חישוב...

4. שם הפעילות חייב להיות קצר 2-4 מילים, הסבר יותר מפורט יופיע בשדה ה Notes

נתיב המשתמש

1. המשתמש יכול לבצע רק פעילויות של: הקלדת נתונים,סימון Check Box או Radio Button, בחירת ערכים מתוך Combo Box או בחירת פקד פעולה כגון: אישור , ביטול, הוספה, יציאה...

2. כאשר המשתמש צריך לבחור בין מספר אפשריות, מומלץ ליצור פעילות בשם החלטת משתמש

3. כדאי להבהיר מה היתה החלטת המשתמש יש לציין על קו הקשר ב Constrains את מהות ההחלטה

נתיב המערכת

1. בנתיב זה יש להציג רק פעילויות שהמערכת אמורה לבצע

2. הפעולות הן פעולות חישוב, פעולות קלט פלט מול טבלאות המערכת והחלטות לשינוי מסלול בהתאם לתוצאות שהתקבלו או חושבו

3. אם בנקודה מסויימת נדרשת פעולה מורכבת כדאי להפוך את הפעילות לפעילות מורכבת שבנויה מתת פעילויות (Composite)

4. אפשרות נוספת הינה להפעיל בנקודה רצויה Use Case שלם. על ידי גרירת התרשים שלו לתוך התרשים כ Hyperlink

נתיב הקשרים

1. לכל פעילות שקשורה להצגת מסך יש לקשור במסלול הקשרים את המסך המתאים על ידי Dependency

2. לכל פעילות שקשורה לשליפת נתונים מתת ישות יש ליצור קשר מסוג Information Flow מכיוון הישות לכיוון הפעילות

3. לכל פעילות שקשורה לעדכון נתונים בתת ישות יש ליצור קשר מסוג Information Flow מכיוון הפעילות לכיוון תת הישות

4. אם יש פעילות של בדיקות תקינות מורכבות , כדאי לפרק את הבדיקות לתת פעילות

דוגמאות לפעילויות תנאי

דוגמא א: תנאי קלאסי עם שתי יציאות

ההחלטות כן ולא מכונות Guard Condition והן מופיעות בתוך סוגריים מרובעות

דוגמאות לפעילויות תנאי

דוגמא ב: הצגת תנאי ללא מעויינים

דוגמאות לפעילויות תנאי

דוגמא ג: תנאי עם מספר יציאות (Case)

דוגמאות לפעילויות תנאי

#הגדרתתהליכים #UseCases

1,591 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

רשימת תיוג: בדיקת Use Cases קרא עוד #הגדרתתהליכים #UseCases #אבטחתאיכות

bottom of page