סרגל הישגים מאוזן (BSC)


מה זה KPI-מדד ביצועים מרכזיKey Performance Indicator
  • KPI הוא מדד כמותי שממוקד בבצועים בתחומים שהינם קריטיים וחיוניים להצלחה העסקית של הארגון הן בהווה והן בעתיד

  • KPI מודד את רמת ההצלחה בתחומים ותהליכים שמשפיעים על לקוחות הארגון, עובדי הארגון, , בעלי עניין

  • KPI אינו אירוע או אבן דרך או סתם נתונים שאין להם שום קשר להצלחה העסקית המאפיינים של KPI איכותי​.

1. נתון בודד שמחושב על ידי אופרטורים כגון: COUNT,SUM,PERCENTAGE,AVERAGE,RATIO

2. בעל חשיבות לעדיפויות העסקיות של הארגון. 3. נתון שמאפשר לבעלי התפקידים הרלוונטיים לדעת אם הביצוע העסקי בתחום נתון ,עומד ביעדי הארגון. 4. מדד להוכחה אובייקטיבית של תמונה עדכנית למצב העסקי הנוכחי. 5. רמת דיוק עם רגישות מספקת שמאפשרת לגלות שינויים קטנים אך חשובים בביצועים שמחייבים התייחסות ארגונית. 6. מדד שמאפשר להציג שינויים ברמת הביצועיים לאורך זמן ובתדירות גבוהה כדי למנוע החלטות שנובעות מקוצר ראות

מאמר: שיפור מתמיד ב-IT באמצעות מדדיםמחבר:אלון שטיינרמערך המדדים צריך לאפשר הבנה טובה יותר של התמונה הכוללת, לסייע במיקוד תשומת הלב הניהולית ולאפשר תובנות שקשה היה להגיע אליהן אחרת. חשוב שיהיה מקום אחד שבו אפשר לקבל את התמונה במלואה ולא לחפש אותה במספר מסכים ודוחותקרא עוד מאמר: גישת סרגל הישגים מאוזןמחבר: ד"ר מיקי ונגנהייםמתודולוגיית סרגל הישגים מאוזן (Balanced ScoreCard) פותחה בשנת 1992 על ידי פרופ' רוברט קפלן ודר' דיויד נורטון. תכליתה של השיטה היא לקשור את מדידת הביצועים לאסטרטגיה הארגונית. התוצר מתהליך זה הוא סט מדדים אינדיקטיביים שמעידים על ביצועי הארגון ביחס ליעדיו כפי שנגזרו מהאסטרטגיה ומסייעים בהכוונתו לאפקטיביות עסקיתקרא עוד מאמר: איך לתכנן ולבנות לוח מחוונים( דשבורד)מחבר:שחר קגןמטרת הדשבורד היא לשקף למשתמש מידע אנליטי (טרנדים, סטטיסטיקות, סיכומים ושורות תחתונות) בתצוגה ויזואלית על מנת להקל עליו לבצע פעולות נבונות על בסיס מידע כמותי. המידע המוצג בדשבורד לרוב נגזר מתוך מאגרי המידע של הארגון המרוכזים בהמון טבלאות אקסל. המשתמש המיומן ידע לגזור נתונים מתוך אותן טבלאות אבל זה יקח לו הרבה זמן ולרוב יהיה לו קשה להשוות ולחתוך מידע מבין טבלאות שונות. תפקיד הדשבורד הוא לא רק לתת סיכומים מספריים, טרנדים ואנליטיקות, הוא אמור לתת למשתמש כלים לפעול ולשפר את העסק בהתאם למידע הזה.קרא עוד מאמר: לקחים מיישום מתודולוגיית סרגל הישגים מאוזןמחבר: חברת ארגוהטמעת המתודולוגיה בכל חברה וחברה כרוכה באתגרים שונים כגון מבנה ארגוני מבוזר, יחידות אוטונומיות, התנגדות לשקיפות וחוסר מיקוד ויעילות ניהולית. בהתאם נדרשים פתרונות שונים וזאת כדי להביא לתוצאה המיוחלת שמשותפת לכל החברות – יישום האסטרטגיה והגברת האפקטיביות העסקית והניהולית. בשורות הבאות נסקור מספר לקחים אותם הפקנו בעקבות יישום המתודולוגיה בארגונים שונים.קרא עוד מצגת: שיפור האיכות באמצעות יעדים ומדדים

המצגת המצורפת הינה חלק מההרצאה "יעדים ומדדים ככלי מסייע לשיפור הביצועים" שניתנה במסגרת קורס לתואר שני בנושא ניהול האיכות, של ד"ר גיל לוריא באוניברסיטת חיפה

השיטה המוצגת מתבססת על העובדה כי כדי לשפר, צריך למדוד. לא ניתן לשפר ללא מדידה, ניתן רק לקבל שיפור אקראי ושולי. במצגת מוצגים סוגים שונים של מדדים בהם ניתן להשתמש כדי למדוד ולשפר את האיכות, ומוסבר כיצד משתמשים בהם. בנוסף, מובאות מספר דוגמאות מוחשיות לשיפור האיכות בעזרת שיטת עבודה זו

קרא עוד מאמר: אתגרים בהגדרת מדדיםמחברת: אורנה קמין

מה שמודדים משתפר? האמנם? הגיע הזמן לאתגר את התמה שמה שמודדים – משתפר!

קרא עוד מאמר אנגלית: The consequences of not measuring performanceמחברת: Stacey Barrקרא עוד מאמר אנגלית: Secrets to KPI Successמחברת: Stacey Barrקרא עוד מאמר אנגלית: Four Step Recipe for Writing a Quantitative Measureקרא עוד מאמר אנגלית: Dashboard Examples and Templatesקרא עוד מאמר אנגלית: A sample KPI templateקרא עוד מאמר אנגלית: Live Dashboard Examplesקרא עוד מאמר אנגלית: Aligning Business and IT through BSCמקרא עוד מאמר אנגלית: The-fourth-generation - BSCקרא עוד מאמר אנגלית: Remain competitive – thanks to the fourthgeneration BSCקרא עוד סרטון : מהו סרגל הישגים מאוזן
סרטון אנגלית: How to design effective dashboards

#ממשקמשתמש #KPI

17 צפיות

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080