top of page

QA

מה זה בדיקות תוכנה

 

ההגדרה של Wikipedia:

בדיקות תוכנה הוא תהליך הנועד לאפשר לבעלי העניין במוצר לקבל מדד לאיכותו ועמידתו בדרישות שהוצבו לו. בדיקות תוכנה יכולה גם לספק השקפה אובייקטיבית ועצמאית של התוכנה כך שתתרנה לעסקים להעריך ולהבין את הסיכונים של יישום התוכנה. טכניקות בידוק כוללות את תהליך הביצוע של תכנית או יישום במטרה למצוא באגים בתוכנה (שגיאות או פגמים אחרים).

ההגדרה מתוך ISTQB Exam Certification:

בדיקות תוכנה הוא תהליך של הפעלת תוכנית או יישום במטרה למצוא באגים בתוכנה. תהליך של אימות שתוכנה או יישום או מוצר, עומדים בדרישות העסקיות וטכניות בהתאם לאיפיון, העיצוב והפיתוח.

הגדרה מאת James Bach:

בדיקה היא תהליך הערכת מוצר על ידי למידה דרך חקירה וניסיון, הכוללת במידה מסוימת: תשאול, מחקר, עיצוב, התבוננות, מסקנות, וכו'

הנה כמה הגדרות פשוטות ומהנות של בודקי תוכנה:

"מישהו מבשל משהו, ואני זה שטועם כדי לבדוק אם זה טעים או לא".

"משלמים לי כדי להגיד לאנשים שהם עשו שגיאה".

"אני כמו מפקח של בית, אבל של תוכנה".

bottom of page