ניהול דרישות

במה עוסק פרק הדרישות

פרק זה עוסק בטכניקות וכלים שמסייעים באיתור דרישות העל של הפרויקט וכן בשיטות התיעוד המקובלות.

דרישות אלו מהוות בסיס להמשך הניתוח המפורט.

הדרישות מתחלקות בעיקרן לדרישות פונקציונליות שמייצגות את ההיבט העסקי ולדרישות לא פונקציונליות שמייצגות את ההיבט הטכנולוגי.