ניהול דרישות

רשימת נושאים

Please reload

במה עוסק פרק הדרישות

פרק זה עוסק בטכניקות וכלים שמסייעים באיתור דרישות העל של הפרויקט וכן בשיטות התיעוד המקובלות.

דרישות אלו מהוות בסיס להמשך הניתוח המפורט.

הדרישות מתחלקות בעיקרן לדרישות פונקציונליות שמייצגות את ההיבט העסקי ולדרישות לא פונקציונליות שמייצגות את ההיבט הטכנולוגי.

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080