top of page

UML

UML

 

פרק זה מציג את עקרונות היסוד של UML והתרשימים הבסיסיים מנקודת המבט של מנתח מערכות עסקי.

פרק מיוחד מיועד לשימוש בתוכנת UML בשם Enterprise Architect :EA

התוכנה נפוצה בארגונים רבים בארץ. ונלמדת בקורסים של הנדסת תוכנה בטכניון.

UML אתר הידע למנתחי מערכות מידע
bottom of page