UML

רשימת הנושאים

Please reload

UML

 

פרק זה מציג את עקרונות היסוד של UML והתרשימים הבסיסיים מנקודת המבט של מנתח מערכות עסקי.

פרק מיוחד מיועד לשימוש בתוכנת UML בשם Enterprise Architect :EA

התוכנה נפוצה בארגונים רבים בארץ. ונלמדת בקורסים של הנדסת תוכנה בטכניון.

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080