UML

רשימת הנושאים

UML

 

פרק זה מציג את עקרונות היסוד של UML והתרשימים הבסיסיים מנקודת המבט של מנתח מערכות עסקי.

פרק מיוחד מיועד לשימוש בתוכנת UML בשם Enterprise Architect :EA

התוכנה נפוצה בארגונים רבים בארץ. ונלמדת בקורסים של הנדסת תוכנה בטכניון.

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080