top of page

PMBOK

מה זה PMBOK

(PMI) ב-1983 התאספה קבוצה ייעודית של מתנדבי הארגון לניהול פרויקטים

למטרה חלוצית – לגבש את גוף הידע בניהול פרויקטים. מאמץ זה התפתח בהמשך לסטנדרט גלובאלי בניהול פרויקטים:

מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים:

(A Guide to the Project Management  Body of Knowledge).

למרות שהעולם העסקי השתנה באופן מהותי במהלך העשורים, נהלים טובים של ניהול פרויקטים עדיין מהווים מניעים קריטיים של התוצאות העסקיות המצליחות ביותר. הם מוסיפים ערך, מקדמים אסטרטגיות, ומעלים את היתרון התחרותי של

הארגונים.

היום, מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים מוכר בהרחבה כסמכות המלאה ביותר של נהלים תכליתיים לניהול פרויקטים. מדוע? מפני שהוא מפותח באופן ייחודי על ידי מנהלי פרויקטים, עבור מנהלי פרויקטים. צוות ליבה של 100 עוסקים במקצוע ומתנדבים מסביב לגלובוס תורמים לכל מהדורה של גוף הידע בשלב הטיוטה, המדריך פתוח לציבור לסקירה ולהערות, וצוות הליבה בודק כל הערה. מעל 8,500 הערות התקבלו בעת פיתוח המהדורה השישית של המדריך והפכו אותו לתוצר אמיתי של קהילת מנהלי הפרויקטים, וחיוני לכל העוסקים במקצוע.

אודות המהדורה השישית

לראשונה, המהדורה השישית של המדריך כוללת הנחיות בדבר יישום נהלים טובים של ניהול פרויקטים עבור סביבות אג'יליות וניתנות להתאמה. הוספת הידע החדש הזה הופכת את המדריך לאחד המשאבים החזקים והגמישים ביותר עבור מנהל הפרויקט המודרני.

bottom of page