הגדרת תהליכים

רשימת נושאים

Please reload

הגדרת התהליכים

פרק זה עוסק בטכניקות שמאפשרות למנתח המערכות לאפיין בצורה מפורטת את התהליכים באמצעות Use Cases  באופן שיהיה מימוש לכל הדרישות שהוגדרו בפרק הדרישות

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080