הגדרת תהליכים

רשימת נושאים

הגדרת התהליכים

פרק זה עוסק בטכניקות שמאפשרות למנתח המערכות לאפיין בצורה מפורטת את התהליכים באמצעות Use Cases  באופן שיהיה מימוש לכל הדרישות שהוגדרו בפרק הדרישות

תגובות לאתר:

Designed by BestSite

איציק סיון  |  0544-540977  |   itziks@p2080.co.il

 כל הזכויות שמורות© P2080